Traumasporen (The Body Keeps the Score)

(Adv.)

 

Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen 

 

Congres met Prof. dr. Bessel van der Kolk op 11 juni 2020.
De afgelopen jaren is er enorm veel nieuwe kennis opgedaan over de neurobiologische aspecten van trauma, de werking van het geheugen en de aard van herinneringen bij getraumatiseerde mensen. Tijdens het congres zal prof. dr. Bessel van der Kolk (VS) ingaan op de klinische implicaties van deze ontdekkingen en zal hij verschillende therapeutische benaderingen bespreken die hierop gebaseerd zijn.

Toegang tot traumatische herinneringen

Recent onderzoek met neurobeeldvormingstechnieken geeft een duidelijke indicatie van de plek in ons brein waar herinneringen worden opgeslagen en hoe er toegang tot traumatische herinneringen kan worden verkregen voor herstel. Herinneren is normaliter een actief en constructief proces. Traumatische herinneringen worden echter opgeslagen als gedissocieerde zintuiglijke en perceptuele fragmenten van de ervaring.

Ingrijpende gevolgen

Prof. dr. Bessel van der Kolk zal uitleggen welke ingrijpende gevolgen trauma heeft op het gebied van cognitie, affectregulatie, de ontwikkeling van het ‘zelf’ en onze interacties met anderen. Hij geeft antwoord op de vraag wat het effect is van trauma en gehechtheidsbreuken op de ontwikkeling van de identiteit en hoe dit in een sociale context tot uitdrukking komt in de vorm van problemen met affectmodulatie, destructief gedrag tegenover onszelf en anderen, en het omgaan met intimiteit. Verder bespreekt hij hoe trauma in de kindertijd van invloed is op de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde, het vermogen om de eigen behoeften te herkennen en na te streven, en de mogelijkheid om ons op effectieve wijze tot anderen te verhouden.

Behandelingsmogelijkheden

Vervolgens zullen behandelingsmogelijkheden worden verkend. Aangezien de sporen van trauma zodanig in de hersenen worden opgeslagen dat zij grotendeels afgescheiden zijn van verbale herinneringen, zal er hierbij veel aandacht zijn voor de somatische beleving van traumagerelateerde sensaties en affecten. Prof. dr. Bessel van der Kolk zal tonen hoe neurofeedback, EMDR, yoga, theater en Internal Family Systems (IFS) kunnen bijdragen aan het verwerken van het traumatische verleden en hoe deze benaderingen een integraal onderdeel van de behandeling kunnen vormen in de verschillende behandelingsfasen.

 

Voor meer informatie en inschrijven: www.uitgeverijmens.nl/congres (http://www.uitgeverijmens.nl/congres)

2a - 6.47 - adv 1 - bessel-van-der-kolk 2 2a - 6.47 - adv 1 - bessel-van-der-kolk 2