Interactieve website 'Jongerenroutes in de jeugdhulp' online

Jongerenroutes in de jeugdhulp is een interactieve website van LOC Jeugd met informatie voor jongeren over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Hier vinden ze het antwoord op vragen als:
* Waar kan ik terecht als ik (onmiddellijk) hulp nodig heb?
* Ik krijg jeugdhulp en word 18, met welke veranderingen krijg ik te maken?
* Wat als anderen zich zorgen maken en een melding doen bij Veilig Thuis?
* Wat kan er gebeuren als ik gespijbeld heb of een strafbaar feit heb gepleegd? 

Hulpverleners kunnen ook samen met een jongere de jongerenroutes doornemen en kijken naar de stappen die gezet kunnen worden. De jongerenroutes zijn ontwikkeld in samenwerking met jongeren en deskundigen uit het jeugdveld.

Ga hier naar de website ’Jongerenroutes in de jeugdhulp’ (http://www.jongerenroutesjeugdhulp.nl).

Bron: Persbericht

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

jongerenroutes jongerenroutes