Positief voorbeeld kan belangrijke rol spelen bij suïcidepreventie

Mensen die zelfmoordgedachten hebben gehad, kunnen een belangrijke rol spelen bij zelfmoordpreventie. In een recent in het British Journal of Psychiatry gepubliceerd onderzoek toonden Thomas Niederkrotenthaler en Benedikt Till voor het aan dat het preventieve effect vooral sterk is als kwetsbare personen - die in het afgelopen jaar zelfmoordgedachten hadden of zelfs een zelfmoordpoging hebben gedaan - een persoonlijk verslag lezen van iemand die een soortgelijke crisis heeft overwonnen. De auteurs zijn werkzaam bij het centrum voor pulieke gezondheidszorg in Wenen.

De afgelopen jaren hadden de twee  Weense onderzoekers het zogenaamde ”Papageno-effect” al in de media bestudeerd, maar nooit bij een kwetsbare groep. Het ”Papageno-effect” is vernoemd naar het hoofdpersonage in Mozarts opera ”The Magic Flute, waarin Papageno. In de overtuiging dat hij zijn geliefde Papagena heeft verloren, overweegt Papageno een einde aan zijn leven te maken, maar door drie jongens wordt hem afgeraden dat daadwerkelijk te doen.

Persoonlijk verslag helpt kwetsbare personen

Aan de studie namen 266 mensen deel, waarvan 51 het afgelopen jaar een suïcidepoging hadden gedaan. Na het lezen van een artikel waarin iemand die een soortgelijke crisis had meegemaakt, zijn eigen ervaringen vertelde en hoe die crisis was overwonnen, daalde de zelfmoordgedachten in deze groep met 20,3%.

Deelnemers van een andere interventiegroep lazen een artikel van een expert met advies over hoe om te gaan met suïcidale gedachten - in dit geval nam de suïcidale gedachte met gemiddeld 9,6% af, maar dit effect was niet significant. In de controlegroep, die een artikel over griepvaccinatie las, was geen verandering in suïcidegedachten waarneembaar.

Onderzoeker Niederkrotenthaler: ”Het is duidelijk aantoonbaar: de verhalen van anderen met persoonlijke ervaring met suïcidale ideeën en het verspreiden van mediaverhalen over hun positieve ervaringen en coping-proces is nuttig voor mensen die mogelijk risico lopen op zelfdoding. De resultaten van onze studie zijn in feite een oproep aan de media om verhalen te publiceren over persoonlijke ervaringen met suïcide-gedachten en hoe daarmee om te gaan, om zo zelfdoding te helpen voorkomen”.

-----------------------------------------------------------------

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl

-----------------------------------------------------------------

Thomas Niederkrotenthaler et al. Effects of suicide awareness materials on individuals with recent suicidal ideation or attempt: online randomised controlled trial, The British Journal of Psychiatry (2019).

Bron: British Journal of Psychiatry (https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/effects-of-suicide-awareness-materials-on-individuals-with-recent-suicidal-ideation-or-attempt-online-randomised-controlled-trial/2C1BD37C738EBDAFC3104BC528549149)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

 

persoonlijkheidsstoornis persoonlijkheidsstoornis