Werken en leren in de ggz

De GGZ Totaal van 24 februari 2020

 

Binnen de wereld van de ggz bestaat een rijk scala aan beroepen, die ieder voor zich ook nog eens verschillende functies kunnen uitvoeren. Dat kan zijn voordelen hebben, want zo is er voor ieder probleem wel een specialist te vinden. Het heeft evengoed zijn nadelen, ontdekte Eunora Schreum. Als kersverse HRM-er in de ggz was zij het spoor al snel bijster. In ‘De ggz-beroepengids voor dummy’s (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3759586/nieuws/de_ggz-beroepengids_voor_dummys.html?page=1)’ vertelt zij hoe zij van de ene verbazing in de andere valt als ze probeert een overzicht te krijgen van al die functies en beroepen.
Nou zou het niet zo’n probleem zijn als nieuwe werknemers zich even moeten verdiepen in dit, inderdaad wat onoverzichtelijke, veld. Voor cliënten van de ggz zou dit eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar anders dan in de somatische zorg is het in de ggz bijna noodzakelijk je eerst grondig te verdiepen in de verschillende beroepen voor je in therapie gaat.

Drie van die vele beroepen hebben we er uitgelicht, met excuses aan alle medici, vaktherapeuten, verpleegkundigen, psychologen en aanverwanten, en alle ander beroepen die óók de revue hadden kunnen passeren: jullie staan op de lijst en komen een volgende keer zeker aan de beurt.

Koosje de Beer interviewde Arie Hordijk in ‘Mooi dat ik kan bijdragen om mensen inzicht te geven (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3759572/nieuws/mooi_dat_ik_kan_bijdragen_om_mensen_inzicht_te_geven.html?page=1)’. Hordijk leidt studenten op tot Ggz-Agoog. Dat is een betrekkelijk nieuw beroep - dat wil zeggen, vooral de naam is nieuw - in opkomst. Ook één van Hordijks studenten, Geertruida van Ginkel, komt aan het woord. “Ik wil echt hulpverlenen in plaats van een dienst draaien”, tekent Koosje de Beer uit haar mond op.

Ook in opkomst is de Ervaringsdeskundige, die tegenwoordig wel in elke Ggz-instelling aanwezig is. Hoever die ontwikkeling zich zal doorzetten, is nog de vraag, maar het vak is nog lang niet uitgekristalliseerd, dat is helder. Alie Weerman en Beverly Rose, beiden werkzaam op Hogeschool Windesheim, hopen “dat ervaringskennis als derde bron van kennis (naast wetenschappelijke kennis en praktisch professionele kennis), wordt opgenomen in het beleid, dat goede zorg niet kan zonder ervaringskennis. En dat de inzet daarvan in verschillende rollen wordt uitgewerkt, niet alleen in de rol van ervaringsdeskundige, maar ook als complementaire kennis.”
In ‘Dit is onze kans om ons te laten zien als ervaringsdeskundigen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3759587/nieuws/dit_is_onze_kans_om_ons_te_laten_zien_als_ervaringsdeskundigen.html?page=1)’ vertellen zij er over.

Het beroep (of de functie) van Spv was vijf jaar geleden aan zijn laatste jaren bezig, zo dachten velen. Anno 2020 zijn er weer wachtlijsten op de hogescholen en kan het vak zich verheugen in een forse belangstelling. Ondergetekende verbaasde zich over die onverwachte revival en zocht uit wat daar achter zat. Hij kon zich niet onttrekken aan de indruk dat de Spv zelf wat al te slordig heeft geanticipeerd op de ontwikkelingen, maar de belangen ook maar matigjes werden vertegenwoordigd door de beroepsvereniging V&VN. In ‘Hoe de Spv terugkwam van nooit weggeweest (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3759589/nieuws/hoe_de_spv_terugkwam_van_nooit_weggeweest.html?page=2)’ lees je de analyse.

 

Willem Gotink
Hoofdredacteur GGZ Totaal

8.00 - intro 8.00 - intro

Reacties
Reactie: (Ester Jager)
17-5-2020, 10:39
Ik wil graag bij jullie werken en studeren. wat zijn de mogelijkheden.

Reactie: (Benamambote N,yudi)
24-2-2020, 12:32
Ik wil Leren en werken bij jullie wat moet ik doen