Staatssecretaris Blokhuis zoekt snellere mogelijkheden voor reparatiewetgeving Wvggz

Staatsecretaris Paul Blokhuis heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een brief gestuurd (https://www.nvvp.net/stream/brief-vws-inz-uitvoerbaarheid-wvggz) over de uitvoerbaarheid van de Wet Verplichte ggz (Wvggz). Hierin herhaalt hij zijn eerdere toezegging om niet te wachten met reparatiewetgeving tot de evaluatie van de wet. Dat schrijft de NVvP.
Blokhuis kan de formele wetgevingsprocedure en adviesmomenten niet inkorten, schrijft hij, wel neemt hij onze suggestie in beraad om voor de meest spoedeisende kwesties te kijken naar een snellere mogelijkheid voor reparatiewetgeving.

Ambtenaren van VWS hebben aangegeven dat reparatiewetgeving op z’n vroegst op 1 juli 2021 inwerking kan treden. De NVvP stelt hierover teleurgesteld te zijn, omdat de meldingen die zij van psychiaters ontvangen een chaos schetsen; de nieuwe wet overspoelt Geneesheer-Directeuren en psychiaters met complexe procedures, onuitvoerbare termijnen, onzinnige informatie- en overlegverplichtingen en bovendien een grote hoeveelheid aan brieven die te complex zijn en onnodig vaak verstuurd moeten worden. En het ergste; dit leidt niet tot betere zorg voor onze patiënten, integendeel. Aldus de NVvP.

De NVvP stuurde vorige week een brief (https://www.nvvp.net/stream/nvvp-brief-aan-min-vws-jenv-inz-reparatiewetgeving-wvggz-13022020) aan de bewindspersonen van VWS en J&V, met de boodschap dat het water de psychiaters nu al aan de lippen staat en de situatie onhoudbaar is. Vereenvoudiging van de wet is volgens de NVvP binnen een half jaar noodzakelijk, zodat de knelpunten in 2020 aangepakt worden. In de brief geeft de NVvP aan dat de onrust in de achterban groot is en de actiebereidheid alsmaar toeneemt. De brief bevat ook een lijst met knelpunten (https://www.nvvp.net/stream/nvvp-voorstellen-reparatiewetgeving-130220) uit de praktijk, inclusief voorstellen om de Wvggz te repareren.

De NVvP zegt te blijven strijden voor een uitvoerbare wet. Het is volgens de beroepsvereniging onacceptabel dat psychiaters nog 1,5 jaar op deze manier door moeten, met slechtere zorg voor patiënten tot gevolg. De NVvP is zich aan het beraden op concrete acties. Hier willen ze andere organisaties bij betrekken.

Bron: NVvP (https://www.nvvp.net/website/nieuws/2020/wvggz-zorgt-voor-chaos)

Kijk voor achtergrondinformatie ook op onze speciale bladijde (https://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89784/pagina/wetgeving.html) over de Wvggz.

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

wetgeving GGZ wetgeving GGZ