Ministerie VWS wil maximaal tarief voor zzp-er in de zorg

Het Ministerie voor VWS wil dat er een maximaal tarief voor de inhuur van zelfstandigen in de zorg komen. Het is één van de maatregelen om de stijgende kosten in de zorg tegen te gaan. Dat is te lezen in een brief (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-flexibilisering-arbeidsmarkt-in-de-zorg) van Ministers De Jonge, Bruins en staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer.

”Vooral (wijk)verpleegkundigen, medewerkers in thuis- en ouderenzorg, zorgmedewerkers van gehandicapteninstellingen en psychotherapeuten, psychologen en psychiaters kiezen in toenemende mate voor flexwerken in plaats van een loondienstverband,” schrijven de bewindspersonen.

Volgens cijfers van het CBS zijn de totale kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg tussen 2015 en 2018 met 49 procent gestegen. De stijging is het grootst in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg: die zijn in 2018 in totaal bijna twee keer zoveel kwijt aan kosten voor flexwerkers als in 2015.

Wisselen van contract

Externe krachten zij vaak nodig om personeelstekorten aan te vullen, ook vanwege het hoge ziekteverzuim en verloop. Het komt echter ook voor dat medewerkers eerst uit dienst gaan en daarna door dezelfde organisatie worden ingehuurd als flexwerker, tegen een hoger tarief.

Het kabinet heeft onder andere met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) algemene maatregelen ingezet om de verschillen tussen vaste en flexibele medewerkers op de arbeidsmarkt te verkleinen. De wet is sinds 1 januari van kracht. VWS komt nu dus met maatregelen specifiek voor de zorgsector. Deze moeten “onbedoelde concurrentie” tussen flexwerkers en vaste medewerkers tegengaan.  

Redelijke verhouding

VWS wil dus dat er een maximaal tarief komt voor de inhuur van flexwerkers. Dat tarief moet “in redelijke verhouding” staan tot de loonkosten van een vergelijkbare, vaste medewerker. Binnen dat tarief moeten ook de eventuele kosten van een bemiddelingsbureau zijn verwerkt. De meerderheid van de zzp’ers is via zo’n bureau aan het werk. Daarnaast wil het ministerie dat de inhuur van flexwerkers gericht is op het opvangen van de zorgvraag op piekmomenten en ziekteverzuim, en voor het opvangen van specialistische kennis, ofwel “piek, ziek en uniek”. Het ministerie gaat nog bekijken hoe moderne varianten van vaste en flexibele contractvormen zouden kunnen bijdragen aan het verkleinen van de onderlinge verschillen.

‘VWS jaagt professionals weg’

De NBBU, belangenbehartiger (https://www.nbbu.nl/nieuws/vws-jaagt-zorgprofessionals-weg-met-focus-op-loondienst/) voor bijna 1200 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties, vindt de plannen van het Ministerie. Op de site van de organisatie staat: ”Het is een illusie om te denken dat zzp’ers in de zorg die bewust voor het zelfstandig ondernemerschap kiezen, in loondienst terugkeren. Dat wordt ook onderbouwd door de cijfers. Van de zzp’ers in de zorg zegt 65% niet langer in de zorg te willen werken als zij dan geen ondernemer meer kunnen zijn.”

Bron:

Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-flexibilisering-arbeidsmarkt-in-de-zorg)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

geld geld