Vrijgevestigde ggz-aanbieders verzuimen hun ervaringen met contractering te delen

Te weinig vrijgevestigde ggz-aanbieders hebben deelgenomen aan de NZa monitor contractering GGZ. Dat laat het NIP weten. De uiterste invuldatum van de vragenlijst sloot op 21 januari jl. Vrijgevestigde ggz-zorgverleners konden via de monitor hun ervaringen delen over het contracteerproces.  

De NZa laat weten dat er te weinig deelnemers zijn om een goede vergelijking te maken met voorgaande jaren.

Het NIP zegt dat jammer te vinden. Volgens de beroepsvereniging zijn er afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord ggz om het proces van contractering te volgen en te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om uniformering door zorgverzekeraars van contractbepalingen en een goede bereikbaarheid. Bovendien wil het NIP graag inzicht krijgen of en welke verzekeraars hun best hebben gedaan in de stimulering van de contractering.

”Wellicht is een enquête vanuit de NZa niet de meest geëigende route om deze inzichten te verkrijgen,” schrijft het NIP. Omdat de organisatie tóch graag een beeld krijgt van hoe de vrijgevestigde leden die in de ggz werken de contractering hebben ervaren, vraagt ze hen via haar meldpunt (https://www.psynip.nl/meldpunt-zorgstelsel-ggz/) te laten weten hoe de contacten met de zorgverzekeraars hierover zijn verlopen.

Tweede monitor contractering ggz in april

De vragenlijsten die wél zijn ingevuld worden door de NZa meegenomen in de analyse. Deze resultaten zijn dus slechts indicatief; de NZa kan geen betrouwbare vergelijkingen maken of conclusies trekken. De tweede monitor contractering ggz wordt naar verwachting op 1 april 2020 uitgebracht.

Bron: NIP (https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2020/vrijgevestigde-ggz-weet-nza-monitor-niet-te-vinden/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

schrijven schrijven