Manifest 'Lijm de Zorg' wil aandacht voor misstanden in ggz

Hulpverleners en patiënten hebben maandag het manifest Lijm de Zorg gelanceerd. Met het manifest willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor misstanden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en Jeugdzorg en de politiek aanzetten tot actie. ”Er is een stille ramp gaande in de ggz en jeugdzorg”, zegt coördinator Louis De Mast tegen nu.nl (https://www.nu.nl/binnenland/6025050/manifest-lijm-de-zorg-stille-ramp-gaande-in-de-ggz-en-jeugdzorg.html)

Het manifest is onder anderen geschreven door De Mast, die zelf werkzaam is in de zorg, en ervaringsdeskundigen Charlotte Bouwman en Nine van den Berg.

Bekende psychiaters Jim van Os en Damiaan Denys steunen het manifest, en onder andere de Nederlandse Politiebond en het JeugdWelzijnsBeraad hebben zich ook als bondgenoot aangesloten, aldus nu.nl.

Op de website van Lijm de Zorg (https://lijmdezorg.nl/) staat onder andere:

”Manifest voor een betere Jeugdzorg en GGZ

In een beschaafd en welvarend land moeten we goede zorg kunnen organiseren voor de meest kwetsbare mensen. Maar er is een crisis gaande in de Jeugdzorg en de GGZ.

Personeelstekorten, wachtlijsten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende situaties.

Het kabinet moet de volle verantwoordelijkheid nemen om de zorg voor kwetsbare mensen goed te organiseren en de meest urgente problemen aan te pakken.

Vooral mensen met complexe psychische aandoeningen zijn de dupe van alle hervormingen, decentralisaties en vastgelopen systeem. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd zonder zicht op passende hulp. Te veel hulpverleners wordt beloofd dat de bureaucratie zal afnemen en de werkdruk minder zal worden, zonder resultaat.

Het is tijd voor een geluid van hulpverleners en de mensen om wie het gaat zélf. De noodkreet van deze groep mag niet worden genegeerd. Wij doen een klemmend beroep op het kabinet:

Reactie GGZ Nederland (https://www.ggznederland.nl/actueel/reactie-op-initiatief-lijm-de-zorg--herbezinning-op-ordening-van-de-zorg-is-noodzakelijk)

”Wij onderschrijven de oproep om, samen met gemeenten en zorgverzekeraars, de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Jongeren en volwassenen met (ernstige) psychische problemen moeten de beste zorg krijgen en optimaal kunnen meedoen aan onze samenleving. 

In het manifest missen we echter de aandacht voor preventie en de samenwerking met het sociaal domein. In de NRC (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/19/actie-tegen-stille-ramp-in-de-ggz-a3987416) stelt psychiater Jim van Os terecht dat het manifest te eenzijdig is gericht op behandelzorg en dat we als maatschappij ook meer moeten investeren in een weerbare samenleving; een samenleving waarin niet te eenzijdig oog is voor maakbaarheid maar ook voor kwetsbaarheid en inclusie. Wij onderschrijven dit van harte. Een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan deelnemen en een zinvol bestaan kan hebben, is een samenleving waaraan wij graag bijdragen.

GGZ Nederland werkt al langere tijd met relevante andere partijen, zoals de zorgverzekeraars, aan het verder terugdringen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Dit lukt redelijk goed voor de wachttijd van een deel van de psychische aandoeningen, al blijft de vraag naar behandeling (4% in 2019) stijgen. De financiële problemen (tarieven) en de personeelstekorten in de sector zorgen daarentegen voor langere wachttijden als het gaat om een aantal andere psychische aandoeningen. De hardnekkigheid van de wachtlijstproblematiek maakt wat betreft GGZ Nederland duidelijk dat we moeten komen tot een andere ordening van onze zorg.”

Bron: Nu.nl (https://www.nu.nl/binnenland/6025050/manifest-lijm-de-zorg-stille-ramp-gaande-in-de-ggz-en-jeugdzorg.html) / Lijm de Zorg (https://lijmdezorg.nl/) / GGZ Nederland (https://www.ggznederland.nl/actueel/reactie-op-initiatief-lijm-de-zorg--herbezinning-op-ordening-van-de-zorg-is-noodzakelijk)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

lijmdezorg-1573041225 lijmdezorg-1573041225