Akwa GGZ start met nieuw ggz-dataportaal

”Vanaf nu is ggz dataportaal geopend voor zorgprofessionals die van elkaar willen leren en hun behandelingen willen verbeteren. Hiervoor biedt GGZ Dataportaal een vertrouwde en veilige omgeving waar alleen gegevens worden gebruikt waarvoor patiënten toestemming hebben gegeven.” Dat schrijft Akwa ggz bij het in gebruik nemen van het nieuwe ggz dataportaal. Het dataportaal is een vernieuwde versie van de ROM, waartegen de afgelopen jaren de nodige kritiek was ontstaan.

Akwa GGZ op de site van het portaal: ”We starten met een overzichtelijk aantal enthousiaste zorgaanbieders en netwerken voor leren en verbeteren, zodat we ook zelf kunnen kijken wat er vanuit ons goed gaat en beter kan.”

Leren van elkaar

Het is de bedoeling dat ’kwaliteitsnetwerken binnen de ggz’ via het portaal van elkaar leren. Door - zelfgekozen - meetinstrumenten moet de kwaliteit van behandelingen inzichtelijk worden. Akwa noemt als voorbeeld het meten van afname van klachten, het verbeteren van het functioneren van de patiënt of patiënttevredenheid. Het dataportaal bundelt de uitkomsten van deze meetinstrumenten en maakt verschillen inzichtelijk. Behandelaars kunnen zo van elkaars behandeling leren. 

Akwa benadrukt op de site dat alleen gebruik wordt gemaakt van gegevens waarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven om te mogen delen met het dataportaal. De behandelaar cq zorgaanbieder is verantwoordelijk dat die toestemming ook daadwerkelijk gegeven is.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid lijkt een toverwoord: ”We sluiten voor deze rapportages aan bij de behoefte van zorgprofessionals door te rapporteren over de primaire scores van meetinstrumenten. Ook stellen we voor veel van de meetinstrumenten gestandaardiseerde scores beschikbaar om zorgprofessionals de mogelijkheid te bieden meerdere meetinstrumenten met elkaar te vergelijken. Voor de verdere ontwikkeling van de rapportages en functionaliteiten gebeurt op basis van de behoefte van zorgprofessionals.”
En verder: ”Als zorgaanbieder bepaal je zelf of je gegevens deelt met GGZ Dataportaal, welke gegevens je deelt en hoe vaak. Je hebt de vrijheid om verschillende meetinstrumenten te delen, je organisatie terug te zien op de manier waarop jij dat wilt, en deel te nemen aan verschillende netwerken, zowel binnen als tussen zorgaanbieders.

Stichting Benchmark GGZ, ROM en benchmarking

Akwa GGZ en het GGZ Dataportaal wordt gezien als de opvolger van de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De organisatie had als oogmerk om zogenoemde ROM-gegevens (Routine-Outcome-Monitoring) te verzamelen, te analyseren en zorgaanbieders in de GGZ te vergelijken (benchmarking). De achterliggende gedachte was de kwaliteit van de ggz te verbeteren, maar veel zorgaanbieders waren bang dat ook de zorginkoop er op gebaseerd zou worden.

Er was dan ook veel kritiek op de ROM, zowel op het gebied van privacy, het al dan niet vrijwillige karakter van het invullen en aanleveren van de gegevens en de hoeveelheid administratie die het invullen en aanleveren met zich meebracht. De verwachting is dat Akwa zoveel mogelijk van deze kritiek vóór wil zijn.

Bron: Akwa-GGZ (https://ggzdataportaal.nl/) / redactie GGZ Totaal

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

ROM 1 ROM 1