Forensische zorg eist via rechter hogere tarieven

Acht ggz-instellingen die ook forensische zorg bieden, hebben gisteren voor de rechter gepleit voor hogere zorgtarieven. Nu.nl schrijft er over. De gang naar de rechter was in november al aangekondigd (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3744702/nieuws/forensische_zorg_naar_rechter_om_lage_tarieven.html?page=2). De instellingen zeggen te weinig geld te krijgen voor adequate behandeling. Wanneer adequate zorg achterblijft, stijgt het gevaar voor de samenleving, menen de instellingen.

Het gaat onder meer om instellingen De Waag, Fivoor en Arkin: zij zijn enkele grote spelers op het gebied van de zorg voor delinquenten die van de rechtbank een behandelmaatregel opgelegd hebben gekregen.

Michael P.

De boodschap van de instellingen is unaniem: we krijgen te weinig budget om goede zorg te kunnen leveren. Erik Masthoff, bestuurder bij Fivoor waar eerder Michael P. behandeld werd: ”we krijgen meer complexe patiënten en er worden steeds meer eisen gesteld aan de behandelingen. Maar daarom begrijp ik volstrekt niet waarom de geldkraan wordt dichtgedraaid.”

Masthoff, maar ook andere zorgbestuurders betogen dat ze vrezen dat patiënten eerder met ontslag moeten worden gestuurd. Daarmee heb je volgens hen meer recidive, en dus meer risico voor de samenleving.

Daarbij kunnen de instellingen die mensen met complexe problematiek behandelen de gewenste zorg alleen nog maar met financieel verlies, waar zij zelf voor opdraaien, leveren.

’Cliënten zullen tussen wal en schip vallen’

Zo schetst een forensisch psychiater, die in een later door de rechtbank omschreven ”hartenkreet” de microfoon overneemt, dat er cliënten zijn die straks tussen wal en schip zullen vallen.

Ze noemt de casus van een man die zowel psychotisch is, als een depressie heeft. Als ze zijn psychose onder controle hebben, duikt zijn depressie op. Het is iemand voor wie langdurigere zorg nodig is.

De instellingen zeggen dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen, maar volgens hun advocaat rijmt dat niet met het geld dat ze nu krijgen. ”We hebben na de gruwelijke situatie met Anne Faber al vastgesteld: deze sector zit klem. Deze lage budgetten gaan leiden tot voorzienbare tekorten bij de zorginstellingen.”

Staat: Aan de knoppen draaien

De tarieven in de zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze zijn al jaren dalende en nu is ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) daarbovenop ook met een ’korting’ gekomen. ”Vlek op vlek”, volgens de zorginstellingen, die wijzen op de juist groeiende zorgkosten.

De advocaat die er namens de Staat is, betoogt dat het DJI ”aansluiting heeft gezocht” bij de tarieven van de NZa. De klinieken zouden bijvoorbeeld ”aan de knoppen moeten draaien” en logischer moeten omgaan met hun budgetten.

Daarbij wordt gedoeld op het afstemmen van het personeel op het aantal patiënten en het aanbieden van soorten en hoeveelheid dagbesteding. ”Het is voor DJI geen verplichting om marktgebreken te corrigeren.”

Rechtbank komt eind januari met besluit

Maar door de klinieken, waarvan de bestuurders en andere deskundigen in groten getale aanwezig waren, wordt dit van de hand gewezen. Zij zitten nu al aan de grens van wat zij met een goed geweten kunnen aanpassen, zo is de stemming.

Het is aan de rechtbank in Den Haag om te oordelen over de zaak. Zo kan bijvoorbeeld worden opgelegd dat de partijen met elkaar in gesprek moeten gaan. Op 28 januari zal een besluit volgen.

Bron: Nu.nl (https://www.nu.nl/binnenland/6023666/klinieken-geldtekort-behandeling-gevaarlijke-clienten-staat-onvermurwbaar.html?redirect=1)
Ook Trouw (https://www.trouw.nl/binnenland/de-forensische-ggz-wil-meer-geld-en-stapt-naar-de-rechter~b19f2c58/) had een uitgebreid artikel over de rechtszaak.

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

geld geld