Is dit gedrag van mij? Of van mijn diagnose?

Het ontvangen van een psychiatrische diagnose kan iemands zelfbeeld op losse schroeven zetten. Opeens is de vraag ‘wie ben ik?’ weer actueel, en moet je nadenken over hoe jij je verhoudt tot je stoornis. Wellicht ‘voel je je niet jezelf’ en heb je andere gedachten en gevoelens dan voorheen. Misschien behandelen mensen je anders nu je een mentale stoornis hebt. En wat ‘is’ een mentale stoornis eigenlijk?

Roy Dings levert in zijn filosofisch proefschrift een belangrijke bijdrage aan het verhelderen van dit soort complexe vragen. Enerzijds door een conceptueel kader te schetsen waarbinnen we op een coherente manier kunnen nadenken over wat het betekent om ‘jezelf te zijn’; een conceptueel kader dat aansluit bij inzichten uit de fenomenologie en de psychologie. Anderzijds door de conceptuele, epistemologische, sociale en talige obstakels te identificeren die uniek zijn aan de psychiatrische context en die het daarin zo lastig maken om duidelijkheid te krijgen over ‘wie je bent’.

Gisteren, woensdag 8 januari, promoveerde Dings met zijn proefschrift ’Not being oneself? Self-ambiguity in the context of mental disorder’ op dit onderwerp. In de Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-een-psychiatrische-diagnose-iemands-zelfbeeld-op-losse-schroeven-kan-zetten~b76b6f62/) staat een interview met hem, waarin hij onder andere beschrijft hoe een diagnose iemands zelfbeeld op losse schroeven kan zetten. Het is nu eenmaal lastig te onderscheiden of gedrag een symptoom of een karaktereigenschap is. ”Als een kind jengelt, zegt de ouder: je hebt gewoon honger of je bent moe. Maar bij een psychiatrische stoornis weet je vaak niet of je op een bepaalde manier reageert vanwege een fysiologische oorzaak, je opvoeding, medicatie, temperament, sociale druk of stress.”

Zowel de DSM als de media geven volgens Dings vaak een eendimansionaal verhaal. De realiteit is complexer. ”Iedereen heeft een eigen uniek verhaal. We moeten meer spreken over losse symptomen dan over diagnoses, die zijn te rigide. Kijk naar de symptomen die jou in het oog springen. Dan is de vraag al concreter: hoe verhoud ik me tot het feit dat ik last heb van prikkels? Of: hoe verhoud ik me tot het feit dat ik snel boos of angstig ben? Op die manier is het uiteindelijk gemakkelijker om te zeggen: dit hoort ook bij mij.”

Biografie

Roy Dings (Weert, 1990) behaalde een Bachelor- en onderzoeksmasterdiploma aan de Radboud Universiteit, met bijvakken in de psychologie, journalistiek en literatuurwetenschap. Als promovendus aan diezelfde universiteit werkte hij aan een proefschrift over zelfmanagement in de psychiatrie. In 2017 was hij ‘visiting researcher’ aan de Universiteit van Memphis (VS). Momenteel werkt Dings als postdoctoraal onderzoeker aan de Ruhr-University Bochum in Duitsland.

Bron: Radboud Universiteit (https://www.ru.nl/promovendi/faculteiten-instituten/vm-agenda/promoties/@1237637/waarom-jezelf-problematisch-wanneer-psychiatrische/) / De Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-een-psychiatrische-diagnose-iemands-zelfbeeld-op-losse-schroeven-kan-zetten~b76b6f62/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

persoonlijkheidsstoornis persoonlijkheidsstoornis