Kwaliteitsstandaard KOPP/KOV: 'Instrumenten om open gesprek aan te gaan over ouderschap'

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en /of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe generieke module KOPP/KOV (https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/zorg-voor-ouders-met-psychische-en-of-verslavingsproblematiek-en-hun-volwassen-kinderen-kopp-kov/samenvatting-en-tools) biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, het gezin en de leefomgeving.

Deze kwaliteitsstandaard is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de zorg voor Kindenen van Ouders met Psychische Problemen of Verslavingsproblematiek (KOPP/KOV). Dit zijn zorgprofessionals uit het medische én het sociale domein. De samenwerking tussen de verschillende expertises zal zorgen voor de goede ondersteuning van de ouders en hun kinderen. Deze ondersteuningsbehoefte hangt af van de persoonlijke situatie en zal ook in verschillende levensfasen aan verandering onderhevig zijn.

Cecil Prins-Aardema, kinder- en jeugd psychiater en manager behandelbeleid afdeling gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe: “Onze patiënten hopen vaak als eerste te kunnen herstellen in hun rol als ouder. In deze module staat hoe goede zorg voor de volwassene verbonden kan worden met zorgdragen voor de kinderen. Met de module heb je als professional instrumenten in handen om het open gesprek aan te gaan over ouderschap.”

Ontwikkeld door patiënten, naasten en zorgprofessionals

De module is tot stand gekomen dankzij de inzet van een brede schakering van vertegenwoordigers van professionals, patiënten en naasten. In een werkgroep hebben zij de gezamenlijk de inhoud bepaald en gezorgd dat deze op adequate wijze is opgeschreven. Van de module is ook een samenvattingskaart gemaakt en een werkkaart ‘Hoe praat je met ouders over ouderschap?’. Alle informatie is beschikbaar op ggzstandaarden.nl, de website voor zorgprofessionals met alle informatie over kwaliteitsstandaarden in de ggz.

Over Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor Alliantie Kwaliteit in de Geestelijke GezondheidsZorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werken de alliantie aan een betere kwaliteit van zorg, door de ggz te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Akwa GGZ onderstuent ook de uitwisseling over de opbrengsten hiervan. Doel daarvan is dat er in de ggz van elkaar geleerd wordt, en samen beslissen mogelijk is.

Bron: AKWA GGZ (https://akwaggz.nl/goede-zorg-beschreven-voor-kinderen-van-ouders-met-psychische-klachten/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

Jeugd GGZ 5 Jeugd GGZ 5