Slachtoffers partnergeweld kampen met opeenstapeling problemen

Persbericht

Slachtoffers van fysiek partnergeweld kampen aanmerkelijk vaker met uiteenlopende problemen dan een vergelijkbare groep mensen die geen geweld of andere schokkende ervaringen heeft meegemaakt. Zij hebben veel vaker psychische, werkgerelateerde, financiële, juridische, religieuze en fysieke problemen dan niet-slachtoffers, maar ook vaker dan slachtoffers van ander geweld. Daarnaast ervaren zij vaker een gebrek aan sociale steun. 

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek door onderzoeksinstituut CentERdata en het Fonds Slachtofferhulp. De resultaten zijn gebaseerd op een grote representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking.

Het onderzoek maakt deel uit van het door CentERdata uitgevoerde project Victims in Modern Society (VICTIMS) van het Fonds Slachtofferhulp. Het is een longitudinaal onderzoek, gebaseerd op een omvangrijke representatieve steekproef van de volwassen  Nederlandse bevolking (N=7292). Voor dit onderzoek zijn gegevens uit de eerste meting (2018) en tweede meting (2019) van het VICTIMS-project geanalyseerd. Slachtoffers van fysiek partnergeweld en slachtoffers van ander geweld (in de afgelopen 12 maanden) zijn vergeleken met mensen die geen geweld en geen andere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt in de afgelopen 12 maanden, maar die verder dezelfde demografische kenmerken bezitten. 

Opeenstapeling problemen
De resultaten tonen verder aan dat bijna 50% van de slachtoffers van fysiek partnergeweld kampt met zes of meer van de eerder genoemde problemen (los van ervaringen met andere schokkende gebeurtenissen). Bij niet-slachtoffers is dat krap 5% en bij slachtoffers van ander geweld 20%. Dit wijst erop dat slachtoffers van partnergeweld het meest gebaat zijn bij een multidisciplinaire ondersteuning, waarin alle problemen, variërend van psychische tot financiële problemen worden aangepakt. Ook lijkt van belang dat hun sociale steun wordt hersteld.  

Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek gebaseerd op een grote representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking, waarin problemen onder slachtoffers van partnergeweld worden vergeleken met problemen onder niet-slachtoffers en problemen onder slachtoffers van ander geweld. 

Het onderzoek is net gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Journal of Interpersonal Violence (Open Access): Peter G. van der Velden, Marcel Das, Carlo Contino, & Leontien M. van der Knaap (2019). From Health to Financial Problems: Multi-problems Among Victims of Partner and Non-Partner Physical Violence, and Matched Non-Victims .https://doi.org/10.1177/0886260519885915 (https://doi.org/10.1177/0886260519885915)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

staafdiagram-slachtoffers-partnergeweld staafdiagram-slachtoffers-partnergeweld