FTM: Bijna 11 miljoen euro schuld voor ggz-instelling Dokter Bosman

GGZ-instelling Dokter Bosman kampt met een schuld van bijna 11 miljoen euro. Een investeringsmaatschappij wil Bosman wel redden, maar alleen als de crediteuren, waaronder tal van gemeenten, de helft van Bosmans schuld willen kwijtschelden. Maar de gemeenten willen liever geen zorggeld over de balk smijten om een investeerder in het zadel te helpen. Een faillissement werd eerder deze zomer afgewend, maar dreigt nu alsnog. Follow The Money beschrijft in een uitgebreid artikel de problemen het dilemma van de gemeente.

‘Moeten wij bekend komen te staan als de gemeenten die een grote GGZ-instelling lieten omvallen, of moeten we pal staan voor de financiële belangen van onze burgers?’, vragen Bob Duindam (namens VVD en D66) en Tymon de Weger (CU), wethouders van respectievelijk Oudewater en Woerden, zich nu al maanden af. Hun gemeenten maken deel uit van de regio Utrecht West, die namens alle aangesloten gemeenten contracten met zorgaanbieders sluit. Waaronder Doter Bosman.

De Instelling heeft bij monde van een advocaat aan FTM laten weten het artikel onjuist te vinden, maar meer tijd nodig te hebben om te kunnen reageren.

Lees het hele artikel op Follow The Money (https://www.ftm.nl/artikelen/dokter-bosman)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

financiering GGZ 4 financiering GGZ 4