Zorgautoriteit worstelt nog met uitwerking Wlz voor ggz-cliënten

Mensen die vanwege psychische problemen blijvend intensieve zorg nodig hebben krijgen vanaf 2021 direct toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Eerste en Tweede Kamer hebben de wet aangepast om dat mogelijk te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uitgewerkt hoe de zorg voor deze ggz-cliënten bekostigd kan worden. Dat schrijft de NZa.

Het gaat om mensen die door psychische problemen blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg dichtbij. Deze cliënten krijgen hun zorg nu vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of via voortgezet verblijf in de Wlz. Door deze kwetsbare groep mensen direct toegang te geven tot de Wlz hebben zij voor een langere periode zekerheid over de zorg die zij nodig hebben en hoeven zij niet steeds opnieuw te worden  beoordeeld.

De NZa geeft in haar ’Uitvoeringstoets bekostiging ggz Wlz (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292106_22/1/) een aantal mogelijkheden om de zorg voor deze cliënten te bekostigen. Daarbij sluit zij aan bij de verschillende manieren waarop de zorg voor hen nu georganiseerd is, rekening houdend met de aanspraak in de Wlz. Hiermee is het mogelijk dat zij zelf voor een behandelaar kiezen.

Uitwerking nog niet helemaal duidelijk

Pas na de beoordeling van het CIZ in 2020 zal duidelijk worden hoe groot de groep cliënten is en waar en op welke manier zij hun zorg gaan afnemen. In een eerdere brief (https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadBijlage.ashx?pucid=PUC_292106_22_1&bestand=Bijlage_3_brief_Zorgkantoren_en_branches_aan_VWS.pdf&bestandsnaam=Bijlage+3+brief+Zorgkantoren+en+branches+aan+VWS.pdf) aan het ministerie schreef de NZa nog dat het CIZ die indicatiestelling niet voor oktober 2020 zal hebben afgerond. Pas dan kan de NZa met de veldpartijen beoordelen of de voorgestelde prestaties goed passen. 

Het openstellen van de Wlz voor deze cliënten is complex omdat het recht op zorg in de verschillende wetten varieert. Zorgaanbieders die op basis van de Wmo woonzorg bieden in een beschermde woonomgeving zijn nu niet verantwoordelijk voor de behandeling van hun cliënten. In de Wlz worden zij verantwoordelijk voor de coördinatie van behandeling. Zij kunnen er ook voor kiezen die zelf te gaan leveren.

Bron: NZa (https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/30/nza-werkt-opties-uit-voor-ggz-clienten-die-directe-toegang-krijgen-tot-de-wet-langdurige-zorg)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

verward 9 verward 9