Nog geen duidelijkheid over effect van weerbaarheidstraining voor mensen met een psychose

In films, kranten en andere media wordt er vaak een link gelegd tussen psychose en agressie of geweld. Maar mensen met een psychose zijn vaker slachtoffer van een misdrijf dan dader. Er is echter nog geen effectieve methode voorhanden om te voorkomen dat deze patiënten slachtoffer worden van geweld.
Daarom ontwikkelde een onderzoeksgroep een psychomotorische weerbaarheidstherapie (BEATVIC) ontwikkeld voor mensen met een psychose.

In haar proefschrift onderzoekt Elise Van der Stouwe of deze methode de patiënten mogelijk kan helpen om hun gedrag te veranderen en of er veranderingen te zien zijn in de hersenen.

De deelnemers waren zelf positief over de therapie, maar op basis van de vragenlijsten werd op korte termijn geen gedragsverandering gevonden. In het tweede deel van haar onderzoek bekeek Van der Stouwe de hersenen van de patiënten met behulp van fMRI. Mensen die slachtoffer van geweld waren geweest bleken voor de therapie vaker last te hebben van een bevries-respons in reactie op dreigende gezichten. Na de therapie werden met behulp van fMRI veranderingen waargenomen, die duiden op meer alertheid bij dreigende gezichten.

Elise van der Stouwe (1990) zal a.s. maandag promoveren op haar onderzoek. Zij studeerde Psychologie en Neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar promotieonderzoek was zij verbonden aan onderzoeksinstituut BCN-BRAIN van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Momenteel is zij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker en psycholoog bij de afdeling Psychiatrie van het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: “Victimization in psychosis, a body-oriented and social cognitive approach”.

Bron: UMCG (https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Promoties/Paginas/BEATVIC.aspx)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

 

agressie agressie