Verzekeraars moeten in gesprek met ggz-behandelaars die geen contract afsluiten

Aanbieders en zorgverzekeraars in de ggz kunnen stimuleren dat er meer contracten worden gesloten door met elkaar het gesprek te blijven voeren. Over de inhoud van de contracten, het verbeteren van de communicatie en het contracteerproces en over de ruimte voor groei in de ggz. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft laten doen waarom verzekeraars en aanbieders geen contract sluiten. Consultancybureau Arteria voerde het onderzoek voor de NZa uit.

Brancheorganisaties in de ggz hebben in hun hoofdlijnenakkoord in 2018 afgesproken dat zij de contractering willen stimuleren. Juist bij de zorginkoop kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en de aanpak van wachttijden, schrijft de NZa.

Maar uit het onderzoek van Arteria blijkt dat dee voornaamste belemmering om een contract te sluiten is niet willen of kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die verzekeraars stellen. Zorgaanbieders noemen daarnaast nog het omzetplafond dat verzekeraars willen afspreken.

Volgens Arteria moeten de zorgverzekeraars in gesprek gaan met de aanbieders over de omzetplafonds, over ruimte voor groei, over inhoud van het contract, de communicatie moet geoptimaliseerd, evenals het contracteerproces, zoals uniformiteit tussen zorgverzekeraars. Ook moet gesproken worden over de duur van de afgesloten contracten en de door de zorgverzekeraars gehanteerde tarieven. 

Wel ziet Arteria dat er sprake is van een dilemma. Zorgaanbieders geven aan dat de omzetplafonds die verzekeraars hanteren te laag zijn en geen ruimte bieden om te groeien. Een oplossing om het contracteren te stimuleren is het verhogen of zelfs loslaten van de omzetplafonds. Contracteren is echter ook een instrument om de zorg doelmatig in te kopen en grip te krijgen en houden op de zorgkosten. Met het verhogen of loslaten van omzetplafonds kunnen zorgverzekeraars de grip kwijt raken en kunnen de voordelen van contracteren te niet gaan, aldus Arteria.

Onder andere naar aanleiding van dit onderzoek hebben de brancheorganisaties aangegeven te willen focussen op het stimuleren van contracteren, en niet op de redenen om geen contract te sluiten. Het onderzoek van Arteria biedt daarvoor handvatten.

De NZa wilvolgend jaar In de monitor over de contractering in de ggz rapporteren of de partijen hun voornemens om het contracteren te stimuleren behaald hebben.

Bron: NZa

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

samenwerking samenwerking