Aantal suïcides in Friesland daalt na brede campagne

Het aantal zelfdodingen in Friesland is vorig jaar iets gedaald. Vorig jaar begon een brede campagne om mensen te helpen een andere oplossing te vinden. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Friesland en Groningen tellen relatief meer zelfdodingen dan anderen provincies. Omdat landelijk het aantal suïcidegevallen onder jongeren fors steeg in 2017, drongen politici en deskundigen aan op actie: ze wilden een brede aanpak om dit lastige probleem te bestrijden.

In Friesland mondde dit uit in een proefproject onder coördinatie van de GGD. De gemeenten Leeuwarden en Harlingen trokken er extra geld voor uit. Er werd gewerkt met de zogeheten Supranet-methode, die in Duitsland succes heeft opgeleverd.

Pubers en jongvolwassenen

Er kwamen trainingen voor praktijkondersteuners bij huisartsen, jongerenwerkers en hulpverleners op scholen. Zij komen namelijk vroeg in aanraking mensen die zich depressief voelen. Leeuwarden telt veel pubers en jongvolwassenen en mikte in de campagnes vooral op hen. Hierbij was er veel aandacht voor jonge LHBTI’ers, omdat suïcide bij hen vaker voorkomt. Ook boeren kregen extra aandacht, omdat zij eveneens een risicogroep vormen.

Er werd een campagne opgezet rond website 113.nl, platform voor Zelfmoordpreventie. De naamsbekendheid van deze hulpinstantie is sterk toegenomen onder Friezen.

,,In Friesland is ten opzichte van 2017 een daling van 10 procent te zien’’, melden burgemeester en wethouders in hun verslag. Het probleem is te complex om na de campagne binnen een jaar al harde uitspraken te doen over de effecten.

’Aandacht loont’

,,Er kan wel de voorzichtige conclusie worden getrokken dat aandacht voor suïcidepreventie loont’’, schrijven b. en w. Landelijk is het aantal zelfdodingen in 2018 met 5 procent gedaald. Het ging dat jaar in totaal om 1829 mensen die hun leven zelf beëindigden.

Inmiddels is het project afgerond, want het uitgetrokken geld was alleen voor 2018 bedoeld. ,,Professionals zullen binnen hun eigen organisatie de kennis over het onderwerp op peil moeten houden.’’

Ook in 2019 en volgende jaren blijft de GGD verder werken aan het onderwerp, ,,bijvoorbeeld door het onderhouden van het netwerk en het blijven aanbieden van gatekeeperstrainingen’’, schrijven b. en w.

Bron: Leeuwarder Courant / Erwin Boers (https://www.lc.nl/friesland/Zelfdoding-in-Friesland-neemt-af-na-brede-campagne-24791276.html)

 

Denk jij weleens over suïcide? Of vermoed je dat iemand die je kent er over denkt? Er over praten helpt!
Je kunt contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl

ervaringsdeskundig 1 ervaringsdeskundig 1