De Opbouw stopt met jeugdzorg en draagt Lijn5 over

Persbericht De Opbouw. (https://www.opbouw.nl/nieuws-en-blogs/de-opbouw-stopt-met-jeugdzorg-en-draagt-lijn5-over/)

De Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw heeft samen met haar Raad van Toezicht gekozen voor een nieuwe toekomstvisie en structuur voor de organisatie. Zij ziet zich namelijk genoodzaakt haar strategie op de jeugdzorg ingrijpend te herzien door de grote tekorten bij de gemeenten en de financiële druk die daarmee ontstaat voor de zorgorganisaties in Nederland. De Opbouw kiest er daarom voor om zich vanaf volgend jaar vanuit twee divisies volledig te richten op Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg en de activiteiten van haar jeugdzorgzorgorganisatie Lijn5 te beëindigen en over te dragen.

Hans Helgers, bestuursvoorzitter Stichting De Opbouw: “De afgelopen jaren hebben wij er met Lijn5 alles aan gedaan om én innovatieve zorg te bieden én ons financieel staande te houden. Helaas zijn we nu op het punt gekomen dat we financieel niet langer door kunnen gaan. De belangrijkste oorzaak ligt in het huidige inkoop- en financieringsbeleid van de jeugdzorg. Na de overdracht van de jeugdzorg door het rijk aan de gemeenten is er sprake van een zeer divers en complex inkoopsysteem, dat zowel bij jeugdzorgorganisaties zoals Lijn5 als bij gemeenten, tot grote tekorten heeft geleid. De Opbouw heeft jarenlang deze tekorten zelf kunnen opvangen. Dit past ook bij de maatschappelijke opdracht die we hebben: het bieden van hulp aan kwetsbare mensen ongeacht de financieringsbron. Het is niet langer verantwoord voor De Opbouw om de verliezen in de Jeugdzorg te blijven dragen waardoor wij genoodzaakt zijn te kiezen voor een overdracht van onze jeugdzorgtak.”

Gesprekken zorgorganisaties

Lijn5 en De Opbouw voeren nu gesprekken met meerdere zorgorganisaties om de behandeling van de jongeren een-op-een over te nemen. Bij deze overdracht is continuïteit van zorg het belangrijkste doel, waarbij het behoud van de binnen Lijn5 aanwezige kennis en expertise van jongeren met een Licht Verstandelijk Beperking geborgd moet zijn. Daarnaast streeft De Opbouw vanzelfsprekend naar behoud van werkgelegenheid van de Lijn5-medewerkers. 

Ruud Piera, directeur Lijn5: “Voor alle betrokkenen is dit een bittere boodschap. Lijn5 biedt al jarenlang, met bevlogen, hoogopgeleide, professionals, behandelingsvormen aan jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking en hun gezinnen. Zij mogen niet de dupe worden van de organisatorische en financiële problemen in de jeugdzorg. Daarom staat continuïteit van de behandeling voorop.” 

 

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

ADHD 2 ADHD 2