‘De DSM heeft niets te maken met echte menselijke processen’

Door: Jose Hoekstra

Psychiater Bessel van der Kolk over trauma’s en psychose

 

Nog voordat ik mijn eerste vraag rondom psychose en trauma goed en wel geformuleerd heb, word ik door Bessel van der Kolk gecorrigeerd op mijn taalgebruik. “Nu praat je de taal van de DSM”. 

Prof. Dr. Bessel van der Kolk, psychiater, is van oorsprong Nederlander, maar woont en werkt al 56 jaar in Amerika. Hij is opnieuw in Nederland voor een congres rondom zijn boek Traumasporen. Met zijn 75 jaar geeft hij nog steeds leiding aan een vooraanstaand Traumacentrum in Boston en is wereldwijd bekend als trauma expert. Zijn boek “The Body keeps the Score”, in het Nederlands “Traumasporen”, is inmiddels in 31 talen vertaald.
José Hoekstra gaat met hem in gesprek over trauma, ernstige psychiatrische problematiek en de huidige toestand in de psychiatrie.

“Veel mensen die door psychiaters behandeld worden gaan die taal gebruiken als ze over zichzelf praten. Dat is begrijpelijk. Als je bij een dokter komt voor wat je hebt, dan ga je jezelf definiëren in de termen waarin je dokter over je denkt. Maar omdat de DSM vanuit wetenschappelijk oogpunt absoluut waardeloos is en niets te maken heeft met echte menselijke processen, is het beter gewoon te beschrijven wat je dwars zit.
Ik ben een voorstander van echte diagnoses: Wat is er aan de hand? In hoeverre raak je van je pad af? Hoe gaat het met je lichaam? Begrijp je jezelf en de mensen om je heen? Ik kijk erg naar de “executieve functies”. Ik was zelf één van de samenstellers van de DSM III en DSM IV, maar de DSM heeft uiteindelijk geleid naar een veel te symptoombestrijdende psychiatrie. De DSM geeft de suggestie dat we meer weten dan we werkelijk doen.”

Diepgevoelde interesse in trauma 
“Ik ben één van de vele psychiaters die het vak is ingegaan vanuit een diepgevoelde interesse in wat er in mensen omgaat. Ik heb zelf ook LSD gebruikt, zo ging dat in die dagen. Ik wilde weten wat mensen kunnen ervaren, hoe de verschillende ervaringen tot uiting komen. Aanvankelijk was ik geïnteresseerd in psychose, in schizofrenie, maar ik ontwikkelde een diepgevoelde interesse in trauma, aangewakkerd door de oorlog in Vietnam en de Civil Rights Movement in the VS, waar zoveel mensen getraumatiseerd raakten.
Ik nam ook actief deel aan de farmacologische revolutie en heb verschillende baanbrekende artikelen gepubliceerd op dat gebied, maar toen ik eenmaal met trauma bezig was bleek al snel dat traumasporen niet goed oplossen onder invloed van pillen. Daarom moesten we andere behandelmethoden ontwikkelen.
De relatie tussen trauma en psychose is lang een verboden onderwerp geweest en we weten er nog steeds vrij weinig van. Terwijl inmiddels toch vastgesteld is dat de meerderheid van alle ernstige psychiatrische problematiek trauma-gerelateerd is. Zo’n 70% tot 80% van de patiënten heeft aantoonbaar te maken gehad met trauma. Maar het blijft de vraag of trauma de meest bepalende factor in psychose-gerelateerde problematiek is.
Trauma zorgt er wel voor dat je bang bent, je blijft met het gevoel zitten dat je mensen niet kunt vertrouwen; je blijft vaak boos over wat er met je gebeurd is. Dat zorgt voor veel wantrouwen en dat maakt het proces lastig en heeft natuurlijk invloed op de band met de behandelaar. Voor getraumatiseerde mensen kan de vriendelijke blik van de behandelaar staan voor de vriendelijk kijkende misbruiker voordat hij of zij het misbruik pleegde.
Het krijgen van een psychose is op zichzelf ook traumatisch, en dat is de manier waarop je vervolgens in de GGZ terechtkomt vaak ook, wanneer je met het systeem te maken krijgt. Ziekenhuizen hebben helaas de neiging om het trauma van hun patiënten, onbewust en onbedoeld, te herhalen.“

Wat is er nodig om dat patroon te doorbreken, zodat die herhaling bij opnames en behandeling niet meer plaatsvindt?
“Wat nodig is, is dat hulpverleners hun eigen problemen onder ogen zien en een diep zelfbewustzijn ontwikkelen. Als therapeuten hun eigen pijn en kwetsbaarheid inzetten, en ook hun methoden zelf uitproberen, dan helpt dat enorm om goede therapie te ontwikkelen. Het is belangrijk om nieuwsgierig te blijven, zowel ten aanzien van jezelf als van anderen.
Het brein is een “use-dependant-organ, het wordt gevormd door de patronen die we vroeg in ons leven ervaren. Het is niet zo simpel dat je voor elke ziekte een biologisch kenmerk zou kunnen vinden. Het is allemaal veel complexer. Mensen die een trauma hebben beleefd komen vaak vast te zitten en leiden daardoor vaak een erg beperkt leven. Omgaan met een onverwerkt trauma neemt veel energie weg, wat het moeilijk maakt om te functioneren.”

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat ik ernstig gederealiseerd was door trauma, en dat mijn psychosen er als het ware doorheen braken, voor een opening zorgden. Zeker de eerste jaren heb ik echt het gevoel gehad dat de psychosen juist deel waren van mijn helingsproces. Hoe ziet u dat?
“Jaja…”, knikt Bessel van der Kolk instemmend en begrijpend. “Alleen… het kan natuurlijk alle kanten opgaan... je kunt ook een opdracht tot moord horen in psychose...daarmee omgaan is erg moeilijk. Maar tegelijkertijd kunnen mensen met psychosen ook diepe en mystieke ervaringen en inzichten hebben. Daar was een tijdje zeker aandacht voor, maar nadat R.D. Laing van het pad afraakte, en er steeds meer medicijnen kwamen die beloofden psychose te genezen, verloor de psychiatrie helaas de interesse in de inhoud van psychosen. Hierna ging men zich helemaal op pillen richten en het controleren van psychotische symptomen. Dat heeft er toe geleid dat de resultaten van behandeling bij psychose eigenlijk slechter werd dan in de jaren ’70.
Wat trauma betreft – dat komt altijd op de één of andere manier tot uiting. Soms kan het ook tot grote creativiteit leiden, zoals bijvoorbeeld bij J.K. Rowling, die Harry Potter schreef en bij Eve Ensler, van de Vagina Monologen. Ook Oprah Winfrey is er een mooi voorbeeld van.

In het congres gaf u een tekenend voorbeeld voor de kloof die er is tussen wat men financiert, en wat de eigen praktijk is van mensen bij traumaverwerking. Na 9/11 in New York werden er twee soorten therapie gefinancierd voor getraumatiseerden: cognitieve gedragstherapie en psychoanalyse (New York is het laatste bolwerk van de psychoanalyse). Maar in een onderzoek naar wat New Yorkers zelf gedaan hadden om hun trauma’s te verwerken bleek men dingen te noemen zoals acupunctuur, massage, EMDR en yoga bijvoorbeeld. Hoe dichten we die kloof?
De huidige focus om alleen “evidence based” therapieën toe te passen is funest voor de psychiatrie. Ik heb als wetenschapper onderzoek gedaan naar antipsychotica, Prozac, Zoloft, EMDR, Heart Rate Variability, yoga, theater, neurofeedback en psychedelica. Ik zou nooit één van deze therapieën beschouwen als het laatste antwoord en beweren dat iedereen ze moet krijgen. Je moet altijd kijken bij wie het werkt, voor hoe lang en hoe ingrijpend het is. Een goede therapeut gebruikt zowel wetenschappelijke kennis, als zijn of haar eigen hart en intuïtie bij de behandeling.

Uiteindelijk is het dus een “Public Health Issue” welke keuzen er gemaakt worden. Ziekenhuizen zijn duur. De grote vraag is dus: hoeveel baat hebben mensen werkelijk bij een behandeling in de zin van: hoeveel kunnen ze daarna weer bijdragen aan de maatschappij? Kunnen ze weer goed voor hun kinderen zorgen? Kunnen ze hun leven weer goed leiden? Dus niet: hoe komen we van dat verkeerde gedrag van de patiënt af. Dat is de verkeerde insteek. Wat helpt echt?
Het is een kwestie van de cultuur waarin je leeft. Op het ogenblik wordt er vrijwel alleen geld besteed aan onderzoek naar cognitieve gedragstherapie en medicijnen. Zolang alleen deze therapieën gefinancierd worden in onderzoek en vrijwel niets anders, zullen alleen deze behandelmethoden er uitkomen als goede therapie. Mensen zijn vaak op zoek naar simpele antwoorden voor hun problemen, maar de vraag is: wat werkt het beste op de lange duur? We weten dat vertrouwen, veiligheid, goede relaties, zelfbegrip en emotieregulatie daar centraal in zijn. Op dat gebied is er nog steeds veel te leren.

 

ad 1 ad 1

Reacties
Reactie: (Jacobien)
15-7-2019, 09:56
Jammer om te lezen dat Alexander deze kijk heeft op de groep mensen die het al niet gemakkelijk hebben in dit leven, waarbij hectiek ,verwachtingen en protocollen de boventoon voeren. Op de basisschool heeft men al een lay out beschikbaar. Er word een lopende band techniek toegepast .Niet goed,,,,?,,,,, overstelpen met hulp en labels.Ouders die aan de kant staan en kinderen worden niets gevraagd. Vraag eens aan het kind wat deze nodig heeft . Laat de beschadigende labels eens weg. Ga op een gelijkwaardige manier in gesprek met ouders . Onze dochter is kapot gemaakt op school. Nadien moet je praten met mensen die daar een label aan koppelen ,hoe erg wil je het hebben. Het is een schuldgever die soms ook op deze manier ingezet word. Tja ze heeft een stoornis,,,,daarom,,,,,,. . Nog meer twijfels en de trauma blijft bestaan. Ze zit nog steeds binnen omdat ze op straat gepest word door dezelfde personen. Het lag toch aan haar zelf? Het werd gedoogd ,daarom gaat het gewoon door Een gevangenis is het geworden. Vol met schaamte en boosheid. We hebben aangeklopt bij mensen destijds niemand wilde ons horen . Luisteren zonder oordelen dat zou eens moeten gebeuren.

Reactie: (J.E. Elken)
12-7-2019, 14:30
“Ieder geestelijke en lichamelijke kwaal of ziekte is de manifestatie van een Emotionele overtuiging, (ELP) uit dit of vorige levens. Deze moet eerst inzichtelijk gemaakt worden alvorens ze kunnen transformeren. Op deze emoties trekt men vaak auralifters aan die wisselstemmingen, vermoeidheid en depressies geven.

Reactie: (Tura Gerards)
10-7-2019, 19:27
Mooi interview! In zijn boek "The Body Keeps The Score" legt Van der Kolk uit dat trauma je berooft van zelfleiderschap, je berooft van het gevoel dat je de baas bent over jezelf. Zelfleiderschap is volgens hem: je vrij voelen om te weten wat je weet en te voelen wat je voelt, zonder overweldigd te worden of razend, bang of agressief, zonder overrompeld te worden door schaamte, zonder in te storten of te dissociëren. Voor de meeste getraumatiseerde mensen betekent dat werk aan de winkel op vier gebieden: 1 - een manier vinden om kalm te blijven en gefocust 2 - leren om kalm te blijven terwijl er beelden, gedachten, geluiden of lichamelijke gewaarwordingen opborrelen die je mee terug sleuren naar het verleden 3 - een manier vinden om je volledig levend te voelen in het heden en echt aanwezig te zijn bij de mensen om je heen 4 - het niet meer nodig vinden om geheimen te hebben voor jezelf en ook geen geheim meer te maken over de manier waarop je in staat bent geweest om te overleven. Als je dat leest, snap je al dat volgens Van der Kolk medicijnen hierbij maar een klein beetje kunnen helpen. En dat er absoluut twee andere ingangen NOODZAKELIJK zijn op weg naar herstel: A - Onszelf toestaan weer te weten en te begrijpen wat er zich in ons afspeelt tijdens traumaherinneringen. Het leren verdragen en verduren. Mindfulness, meditatie en yoga helpen daarbij. En erover praten en weer echt contact maken met anderen (dit noemt Van der Kolk 'top down'). B - Het lichaam weer de beleving toestaan van alle gevoelens die TEGENGESTELD ZIJN AAN de hulpeloosheid, razernij en gevoelloosheid die het gevolg zijn van trauma. Via ademhaling, beweging, spel en aanraking (dit noemt Van der Kolk 'bottom up'). Zie voor meer info over "The Body Keeps The Score": https://www.linkedin.com/pulse/traumas-veroorzaken-wezenlijke-veranderingen-ons-brein-tura-gerards/

Reactie: (Ina van de Nes)
10-7-2019, 17:48
Ik ben blij, dat er steeds meer behandelaars verder durven en kinnen kijken dan de symptoomoptelsommetjes en diagnoses in de DSM. Ik ben ernstig vroegkinderlijk getraumatiseerd en dat uit zich in DIS, in problemen in het lichaam etc. Als ik eerder mee had kunnen wandelen naar de diepte van de pijn van de trauma’s en de herinneringen????

Reactie: (Alexander)
10-7-2019, 12:09
De DSM wordt puur gebruikt voor diagnostiek, voor het voorkomen van chaos in de GGZ en voor de zorgverzekering. Een diagnose is een beginpunt voor behandeling. Het staat inderdaad niet bol van de kennis, maar daar is het ook niet voor bedoeld. Ik ben persoonlijk heel erg blij met mijn labels. De psychiatrie is geen wetenschap, zoals natuurkunde en scheikunde dat wel zijn, en dat zal het ook nooit worden. Het is puur cultureel en relatief. Om de woorden van Jiddu Krishnamurti te gebruiken: "It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society."

Reactie: (G.Botter)
8-7-2019, 23:05
Het is fijn om te lezen dat de DSM van zijn of haar voetstuk kan worden gehaald en dat het medisch model niet de waarheid is die het pretendeert te zijn. Het is goed om te lezen dat een therapie alleen evidence based is wanneer er voldoende onderzoek is gedaan en dat er nog steeds vele behandelingen en therapieën zij die niet onderzocht, dus niet evidence based, maar voor de patiënt wel helend zijn. Ooit, lang geleden, kenden we de term ‘zorg op maat’. De patiënt mocht nog individu zijn, niet geperst in een ziek systeem van DSM, DBC en voorgeschreven zorgpaden, evidence based behandelingen. De hulpverlener mocht zowel kennis als ervaring inzetten en een behandelrelatie met een patiënt opbouwen. De verpleegkundige theorieën, met aandacht voor de verschillende levensgebieden en rollen van de patiënt, sloten goed aan bij deze behandelingen. Wat zou het fijn zijn wanneer er weer meer aandacht mag zijn voor de behandelrelatie binnen welke aandacht mag zijn voor de vraag wat echt helpt.