HIV-patiënten hebben minder depressieve klachten dankzij online zelfhulpprogramma

Een online zelfhulpprogramma is samen met telefonische coaching effectief in het verminderen van depressieve klachten bij mensen met hiv. Dat blijkt uit onderzoek van Sanne van Luenen (Klinische psychologie), waarop ze morgen, 26 juni, promoveert.

Heb je hiv, dan hoeft dat in Nederland geen dodelijke ziekte meer te zijn. Maar is het probleem daarmee opgelost? Nee, want veel mensen met hiv hebben last van bijwerkingen van medicatie, stigma en depressieve klachten. Mensen met hiv gaan niet zo snel naar de psycholoog. Toch hebben deze mensen behoefte aan hulp en wel op hun eigen moment en plek, en met minder last van stigma. Van Luenen heeft daarom een nieuw (online) zelfhulpprogramma voor mensen met hiv en depressieve klachten onderzocht. Dit programma maakt gebruik van bewezen technieken van de cognitieve gedragstherapie en bevat vier onderdelen: stimuleren van activiteiten, ontspanningsoefeningen, het veranderen van negatieve gedachten en het werken aan doelen.

Zelfhulpprogramma en coaching combineren

Om te ontdekken of dit online zelfhulpprogramma werkt in combinatie met telefonische coaching, voerde Van Luenen een effectiviteitsonderzoek uit onder de 188 deelnemende mensen met lichte tot matige depressieve klachten. 97 deelnemers kregen het zelfhulpprogramma én aandacht in de vorm van coaching; 91 deelnemers in de controlegroep kregen alleen aandacht. De deelnemers vulden vooraf online vragenlijsten in en opnieuw na afloop van het programma (en drie en zes maanden daarna). Van Luenen: ‘Het programma blijkt voor een grote groep mensen te werken.  Bij ongeveer twee derde van de deelnemers die het zelfhulpprogramma én coaching kregen verminderden de depressieve klachten op een groot aantal punten, terwijl maar een derde van de deelnemers in de controlegroep deze verbetering liet zien.

Online zelfhulpprogramma realiseren samen met het Aidsfonds

‘De behandeling is effectief, die werkt’, concludeert Van Luenen. Ze houdt van dergelijk toegepast onderzoek waar mensen echt iets aan hebben, omdat zij zelf hun gezondheid kunnen verbeteren. De makers van het (online) zelfhulpprogramma, Nadia Garnefski en Vivian Kraaij, tevens begeleiders van het promotieonderzoek zijn blij dat het online programma effectief is. Van Luenen is nog een dag per week betrokken bij het implementeren. Het Aidsfonds financierde haar promotieonderzoek en bekostigt nu ook de realisatie van dit online zelfhulpprogramma.

Langetermijneffect onderzoeken

Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie subsidie gegeven om het langetermijneffect van het programma te onderzoeken. Van Luenen is van plan om bij dezelfde deelnemers als in haar promotieonderzoek te vragen hoe het nu gaat na zoveel jaar. Ondertussen werkt ze bij het LUMC als postdoc in het National eHealth Living Lab (NeLL) bij Niels Chavannes aan verschillende eHealth projecten.

Bron: Universiteit Leiden (https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/06/online-zelfhulpprogramma-vermindert-depressieve-klachten-hiv-patienten)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

ehealth 4 ehealth 4