NIP en P3NL: technocratisch kwaliteitsstatuut werkt niet

Het kwaliteitsstatuut in de ggz belemmert vaak de nodige flexibiliteit die nodig is voor doelmatige en passende zorg en levert een grote administratieve organisatie en belasting voor professionals. Dat schrijven het NIP en P3NL in een brandbrief aan het Zorginstituut.

Inspanningen van partijen in het hoofdlijnenakkoord ggz verbeteringen aan te brengen hebben afgelopen jaar vrijwel niets opgeleverd, zeggen de beroepsorganisaties.  Het NIP en P3NL geven daarom geen steun aan de tekst van het vrijwel ongewijzigde kwaliteitsstatuut. In de brief roepen zij het Zorginstituut op om de impasse te doorbreken.

De bezwaren van het NIP en P3NL zijn dat het kwaliteitsstatuut voor de ggz een erg technocratisch document blijft, dat vooral voor de bekostiging wordt gebruikt en niet om transparantie aan cliënt en professional te bieden over kwaliteit van zorg. Goed gekwalificeerde professionals staan regelmatig onnodig aan de kant en cliënten moeten nog langer wachten op goede zorg, aldus de organisaties. Het NIP: ”De inzet van het NIP was om een statuut te maken gebaseerd op vertrouwen en kwaliteiten van professional om zorg op maat te bieden. We zouden willen dat het Kwaliteitsstatuut juist faciliteert dat behandelaren die de regie kunnen voeren dat ook mogen, maar dit heeft onvoldoende weerklank gekregen.”

Lees hier de hele brief (https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2019/06/Brandbrief-P3NL-NIP-Kwaliteitsstatuut-190614.pdf).

Bron: NIP (https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2019/nip-en-p3nl-sturen-brandbrief-over-kwaliteitsstatuut-ggz/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

bureaucratie GGZ bureaucratie GGZ