NVvP en NVK willen snelle route naar specialistische hulp voor kinderen met psychiatrische problemen

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) pleiten voor aanpassingen in de jeugdhulp ten bate van het kind met complexe psychische problematiek

Naast het door de minister toegezegde extra geld voor jeugdhulp, zijn volgens de beroepsverenigingen ook inhoudelijke aanpassingen nodig om kinderen met psychische problematiek die specialistische hulp nodig hebben tijdig en goed te kunnen helpen. In een brief t.b.v. het Algemeen Kameroverleg (https://www.nvvp.net/stream/3098-cie-vws-inz-reactie-nvvp-nvk-ao-jeugdhulp-070619) over de jeugdhulp op 13 juni a.s. stellen de NVvP en NVK oplossingsrichtingen voor die moeten zorgen voor ‘de juiste zorg op de juiste plek met de juiste professional’.

”Kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen zien zich dagelijks geconfronteerd met kwetsbare kinderen die niet de (curatieve) psychische hulp krijgen die zij zo hard nodig hebben”, schrijven de verenigingen. ”Kinderen komen te laat bij medisch specialisten terecht of komen op de verkeerde plek terecht. Ze krijgen niet de hulpverlener die past bij hun zware psychische problematiek mede vanwege lange wachtlijsten en onvoldoende behandelmogelijkheden.”

Voor de groep kinderen die dringend hulp van specialisten nodig heeft, stellen de NVvP en NVK een snelle medisch-specialistische route voor. Daarnaast zouden gekwalificeerde professionals in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij het signaleren en diagnosticeren van psychische problematiek. ‘We vragen de politiek om in het gedecentraliseerde stelsel in te bouwen dat de professional ook echt professional kan zijn en dat wordt voorkomen dat beschikbare behandeltijd opgaat aan onnodig overleg en administratie’, aldus de NVvP en NVK.

Bron: NVvP (https://www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=3968)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

Jeugd GGZ 5 Jeugd GGZ 5