Campagne ‘Ik vermoed huiselijk geweld’ van start

Afgelopen woensdag 12 juni is de campagne ‘ik vermoed huiselijk geweld’ opnieuw van start gegaan. De focus ligt nu op het onderwerp huiselijk geweld en ouderenmishandeling, waarbij het tegengaan van financieel misbruik bij ouderen centraal stond. Deze vorm van misbruik valt ook onder ouderenmishandeling.
Minister De Jong (VWS) gaf de officiële aftrap  tijdens een werkbezoek aan de Nederlandse Vereniging van Banken.

‘Ik vermoed huiselijk geweld’

De ministeries van VWS en JenV werken met Veilig Thuis-organisaties aan een gezamenlijke campagne rondom het onderwerp Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling. Dit is een vervolg op de campagne tegen kindermishandeling die in februari 2019 van start ging. In deze nieuwe campagne komen verschillende vormen van huiselijk geweld naar voren, waarbij opnieuw de omstander centraal staat.

De campagne is er op gericht om hen te laten weten dat zij het verschil kunnen maken bij vermoedens van huiselijk geweld en ouderenmishandeling, ondanks veel twijfels die er vaak zijn. De aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling is immers iets van ons allemaal.

Is dit wel ouderenmishandeling?

De huidige campagne speelt in op de twijfels die omstanders ervaren: Is dit wel ouderenmishandeling? Moet ik mij hiermee wel bemoeien? Wat kan ik überhaupt doen als omstander? En wat gebeurt er als ik iets doe? De twijfels kunnen verminderen doordat concrete handelingsperspectieven worden aangeboden. Op die manier wordt voor omstanders de drempel verlaagd om in actie te komen.

De campagnewebsite (http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl) biedt achtergrondinformatie en geeft concrete handelingsperspectieven bij vermoedens van ouderenmishandeling en financieel misbruik. Ook laat de website zien hoe anderen hebben gehandeld.

Overzicht & Toolkit

De campagne huiselijke geweld en ouderenmishandeling bestaat uit tv-commercials, de campagnewebsite, branded content en een online campagne. Er zijn twee tv-commercials ontwikkeld: één over financieel misbruik en één over fysiek geweld. De online video’s worden ingezet op social media, zoals Instagram en Facebook. Later in de campagneperiode worden ook nog radiocommercials ingezet.

Voor de campagne wordt een toolkit (http://www.campagnetoolkits.nl) samengesteld die gebruikt kan worden voor eigen regionale communicatie. De toolkit komt medio juni online en wordt later nog verder aangevuld met regionale middelen. De toolkit bestaat onder andere uit de genoemde tv-spotjes, online-video (later beschikbaar), beeldmateriaal en PR-middelen, zoals een factsheet ouderenmishandeling.

Bron: VNG (https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/start-campagne-huiselijk-geweld-en-ouderenmishandeling)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

 

agressie agressie