Impact van kwaliteitssystemen op ggz-praktijk is zeer beperkt

In de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg neemt de focus op prestatiemeting en kwaliteitsbewaking toe. De impact van die kwaliteitssystemen op de praktijk is echter zeer beperkt. Dat toont Marieke van Geffen aan in haar proefschrift, waarop ze volgende week zal promoveren aan de Radboud Universiteit. 

Dat, ondanks het grote aantal beschikbare kwaliteitssystemen en de hoge investeringen die daarmee samen gaan, de impact van deze systemen op de praktijk van de zorg klein is, heeft volgens van Geffen meerdere oorzaken.

Uit het onderzoek onder zowel zorgverleners, managers, cliënten en zorgverzekeraars blijkt dat onder andere de wildgroei aan kwaliteitssystemen, rolonduidelijkheid, wantrouwen en gevoelens van onmacht de werking van kwaliteitssystemen ondermijnen. Ook de grote mate van professionele autonomie en geringe sturing vanuit het management op de kwaliteit van de zorg belemmeren de impact van de systemen. Deze problemen zorgen ervoor dat de ggz te veel gefocust is op transparantie en externe controles en dat er weinig aandacht is voor daadwerkelijke kwaliteitsverbetering.

Biografie

Marieke van Geffen behaalde in 2009 de mastertitel in de Klinische Psychologiie en in 2012 in de Bestuurskunde. Tijdens haar promotieonderzoek was Marieke werkzaam als manager informatievoorziening bij de Viersprong en als manager healthcare bij Deloitte. Momenteel is Marieke werkzaam als manager bedrijfsvoering bij de Boba Autisme Groep.

Bron: Radboud Universiteit

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

bureaucratie GGZ bureaucratie GGZ