35 miljoen euro voor onderzoeksprogramma ggz

Het onderzoeksprogramma ggz van ZonMW ontvangt van het ministerie van VWS 35 miljoen euro voor de periode 2019 tot en met 2025. Daardoor kan het onderzoeksprogramma beter aansluiten bij de meerjarige plannen en de behoeften van ggz-partijen.

Vorige en komende jaren

In 2016 en 2017 zei het ministerie financiering toe van € 10 miljoen. In 2018 is nogmaals € 5 miljoen voor één jaar toegezegd. Nu is het resterende budget van € 35 miljoen voor een langere periode toegezegd. Daarmee kan het onderzoeksprogramma door tot en met 2025.

Subsidierondes

Momenteel loopt de beoordelingsprocedure voor de subsidieoproep ‘Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de ggz’. In de komende periode vinden er gesprekken plaats met ggz-partijen die betrokken zijn bij de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. Deze gesprekken vormen de basis voor het uitzetten van andere subsidierondes.

Meer informatie:
* Resultaten Onderzoeksprogramma ggz (https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-ggz/) (tot nu toe)
* Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie (https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Agenda%20GGZ%20voor%20gepast%20gebruik%20en%20transparantie-DEF.PDF)

Bron: ZonMW (https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-krijgt-budget-voor-ggz-onderzoek-tot-en-met-2025/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

vergrootglas vergrootglas