Week van de Psychiatrie van start met thema 'Zichtbaar?'

De jaarlijkse Week van de psychiatrie gaat vandaag van start, en gaat door tot en met zaterdag 30 maart. Het thema dit jaar is: ZICHTBAAR?

De organisatie schrijft: ”Stel: jouw buurman is ambitieus en gaat helemaal op in zijn werk. Daar vertelt hij heel graag over. Dan begint hij weer over die promotie of zakenreis die hij heeft gemaakt... Wat jou bezighoudt vind je heel wat moeilijker om zomaar te delen. Je hebt psychische problemen of een naaste die daarmee te maken heeft. En dat is anders, gevoeliger...
Psychische problemen zijn in principe onzichtbaar. Wanneer maak je ze wel zichtbaar?
Verloochen je jezelf als je zo’n belangrijk stuk van jezelf geheim houdt? Zie je dat als het buiten hangen van de vuile was? Of geeft het juist kracht als je de moed hebt om te delen?

Hoewel de ervaring leert dat openheid vaak wordt beantwoord met openheid is het vaak toch een enorme stap om dat stukje van onszelf te laten zien. Schaamte en stigmatisering spelen hierbij een grote rol. Terwijl iedereen in zijn leven wel eens voor dergelijke vragen komt te staan en deze vragen en de antwoorden daarop dus eigenlijk heel normaal zouden moeten zijn.”

De Week van de Psychiatrie vindt zijn oorsprong in het antiautoritaire denken van de jaren zestig. Aan de golf van kritiek op bestaande maatschappelijke structuren ontkwam ook de psychiatrie niet. Tegenover de bestaande zorg ontwikkelde zich een kritische beweging, waarvan Jan Foudraine (’Wie is van hout’) en Carel Muller (Dennendal} belangrijke exponenten waren.

Het meer gezamenlijk en landelijk gaan opereren van actiegroepen komt het meest duidelijk tot uiting in het instellen van de Werkgroep`Dag van de Psychiatrie’. Wat in 1974 begint met de Dag van de Psychiatrie, groeide al snel uit tot de Week van de Psychiatrie. In de Week van de Psychiatrie wordt steeds een ander thema centraal gesteld, waaromheen landelijk door allerlei groeperingen activiteiten worden georganiseerd. In de loop van de jaren zijn er heel wat leuzen, thema’s en motto’s gehanteerd, waaronder: `Baas in eigen Brein’ (1979) waarbij een valiumvrije vrijdag wordt uitgeroepen; `Vecht voor je Gekkenrecht’ (1984) waarbij de Gek’expres een aantal instellingen bezoekt; `Ben ik zelf verantwoordelijk in de psychiatrie?’ (1986) waarbij bijna alle patiënten-/bewonersraden in de psychiatrische ziekenhuizen in hun eigen ziekenhuis een Open Dag organiseren.

Bron en (veel) meer informatie: www.weekvandepsychiatrie.nl/ (http://www.weekvandepsychiatrie.nl/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

wvdpklein wvdpklein