GGZ op maat wil stevige gesprekspartner worden als tegenwicht voor GGZ Nederland

Het onlangs opgerichte GGZ op maat wil een ”stevige gesprekspartner” worden voor overheden en zorgverzekeraars en tegenwicht bieden aan werkgeversorganisatie GGZ Nederland. Dat schrijven de initiatiefnemers van GGZ op maat op hun website. ”Zorgverzekeraars moeten contact hebben met het hele ggz-veld, en niet alleen met institutionele partijen”, zegt GGZ op maat tegen Skipr.

GGZ op maat is naar eigen zeggen een organisatie die is opgebouwd uit (ex) GGZ-patiënten/cliënten en bevlogen professionals waarbij wij ons met name richten op kleine ggz aanbieders, vernieuwers, ongecontracteerden en zzp-ers. Ze richt zich op alle vormen van GGZ van langdurige zorg tot acute zorg, jeugdzorg en ouderenzorg.

Speerpunt is dat de cliënt GGZ op maat krijgt. GGZopmaat kan beoordelingen geven of de contracten die zorgverzekeraars afsluiten met zorgverleners daar niet mee in strijd zijn. Is dat het geval dan kan na afweging van het patiëntbelang geadviseerd worden om bij verzekerden van de betrokken zorgverzekeraar contractvrij te werken.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn: regelgekte verminderen, wachttijden verlagen, zorg voor iedereen toegankelijk maken, gecoördineerde zorg leveren vanuit de verwijzer met een minimum aan behandelaren en contactpersonen , keuzevrijheid van behandeling, generalistische werkwijze, vroegsignalering beter oppakken zodat niet alle problemen door GGZ-professionals worden behandeld. Zij kunnen desgewenst ook consultatie bieden aan ervaringsdeskundigen.

De initiatiefnemers van GGZ op maat zijn Judica Berkelaar, ervaringsdeskundige, Frits Bosch, vrijgevestigd psycholoog basis GGZ; Thijs Jansen; directeur stichting beroepseer; Menno Oosterhoff, Psychiater; Jim van Os, Hoogleraar psychiatrie; Melanie van Roekel, GGZ professional; Rob Schonck: huisarts

GGZopmaat zoekt de samenwerking met Stichting beroepseer, de werkgroep Stopbenchmarking ROM, Ontregeldezorg, Nationaal Zorgfonds, Hart voor GGZ, Redesigning Psychiatry, Ggzlaatzichhoren, Zorg in actie, Samenbeter, Contractvrijepsycholoog en nieuwe GGZ.

Samenwerking

GGZopmaat zoekt de samenwerking met initiatieven als de Stichting beroepseer, de werkgroep Stopbenchmarking ROM, Ontregeldezorg, Nationaal Zorgfonds, Contractvrijepsycholoog en De Nieuwe GGZ. De zorgverzekeraars moeten praten met het hele veld, vinden de mensen achter GGZopmaat, en niet alleen met geïnstitutionaliseerde organisaties zoals GGZ Nederland en patiëntenvereniging MIND.

Bron: GGZ op maat (https://www.ggzopmaat.nl)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

samenwerking samenwerking