Ruim €4 miljoen subsidie voor onderzoek duurzame mantelzorg

Een internationaal netwerk ‘ENTWINE informal care’ (http://www.entwine-itn.eu), geleid door prof. Mariët Hagedoorn en prof. Robbert Sanderman van de afdeling gezondheidspsychologie van het UMCG, heeft een EU-subsidie gekregen van ruim €4 miljoen. Met deze subsidie kunnen 15 beginnende onderzoekers worden opgeleid om vraagstukken rondom duurzame mantelzorg te onderzoeken en op te lossen.  

Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg aan een familielid of vriend met een chronische ziekte, handicap of andere langdurige zorgbehoefte. Vooral door de toegenomen levensduur en medische vooruitgang stijgen de behoeften van oudere of zieke mensen aan langdurige zorg snel, terwijl de beschikbaarheid van mantelzorgers in Europa afneemt. Dit levert grote problemen op voor de duurzaamheid van Europese gezondheidszorgsystemen aangezien deze sterk afhankelijk zijn van het aanbieden van mantelzorg. Wie zorgt er straks voor onze ouderen, en op welke manier?

In het onderzoek richt het netwerk zich zowel op de groeiende behoefte aan zorg als op de bereidheid van mantelzorgers om te zorgen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar culturele en individuele verschillen. Door inzichten vanuit de psychologie en technologie te combineren, wil het netwerk ondersteuning ontwikkelen die mantelzorgers kan helpen het geven van zorg beter vol te houden en kan bijdragen aan positieve zorgervaringen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van sociale robots die de ervaren stress van mantelzorgers zou kunnen verminderen, maar ook het gebruik van sensoren in huis die helpen bij het toezicht houden op verwarde of kwetsbare zorgontvangers. Ook wil het netwerk nagaan wat de beste manier is om deze vormen van ondersteuning voor mantelzorgers te implementeren. Middels dit onderzoek en het trainingsprogramma voor beginnende onderzoekers, beoogt het netwerk een sleutelpositie in te nemen in het ontwikkelen van duurzame informele zorg in heel Europa. 

De kracht van het netwerk bestaat uit de nauwe samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden en tussen universiteiten, bedrijven en non-profit organisaties in verschillende Europese landen. De onderzoekers (promovendi) worden aangesteld in Nederland, Engeland, Israël, Italië en Zweden. Voor de 15 promotieplekken is het netwerk geïnteresseerd in kandidaten met verschillende achtergronden, waaronder psychologie, sociologie, economie en techniek, en computer-, communicatie- en gezondheidswetenschappen. Solliciteren kan tot 30 november 2018. 

Het subsidiebedrag is door de EU verstrekt in het kader van het Marie Sklodowska-Curie programma. Dit programma wil beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen te verruimen. Voorwaarde voor subsidie is dat bij de projecten meerdere organisaties uit verschillende Europese landen betrokken zijn en dat er nauwe samenwerking is tussen onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.

Meer informatie is te vinden op: www.entwine-itn.eu (http://www.entwine-itn.eu)

Bron: UMCG (https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/4-miljoen-euro-EUsubsidie-voor-onderzoek-naar-duurzame-mantelzorg.aspx)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html) 

 

samenwerken samenwerken

Reacties
Reactie: (Dickey J. Diepevbeen)
12-11-2018, 13:07
L.S., ik ben blij voor allen die bij het project betrokken worden en dat daarmee aandacht, tijd en ruimte wordt gemaakt voor een brandend vraagstuk. Verantwoordelijkheden van de mantelzorger reiken in veel gevallen ver en zijn divers. Besteding van hun vrije tijd, betrokkenheid t.a.v. mantelzorgvrager, signaalfunctie, vertegenwoordiger van de mantelzorgvrager tijdens multidisciplinair overleg en zitting hebben in familie /clienten raden. De meesten zetten zich in voor een dierbaar familielid (bloedband). Mijn moeder woonde 16 jr in een verpleegkliniek. Dagelijks bezocht ik haar omdat ik niet altijd verzekerd was van een goede zorg en verpleging. Ik was ook haar coach en curator. Daarnaast was ik coach en mantelzorger voor mijn dochter met een psychische ziekte. Mijn baan van 40 uur was nauwelijks vol te houden, maar dwong mij deel uit te maken van de maatschappij. Een samenleving waarin weinig begrip is voor het leven bij de jonge mens dat op de grens balanceert. Schrijnende situaties komen zelden aan het licht. De psychische behandeling is ook nu in 2018 te vaak klinisch en mede oorzaak dat het herstelproces niet op gang komt. Mijn verhaal / manuscript / wat een psychische ziekte doet met een jong meisje en het gezin waarin ze opgroeit, verkeert in de eindfase. Mantelzorgers bieden uitkomst daar waar de medische wereld afwezig lijkt te zijn. Proficiat met de EU-subsidieregeling. Dickey J. Diepeveen