Hallucinaties gerichter behandelen met nieuwe analysemethode

Jasper Looijestijn, psychiater bij PsyQ, promoveerde op 24 september in Groningen op zijn onderzoek naar nieuwe analysetechnieken om hallucinaties in de hersenen beter in beeld te brengen.

‘Stemmen horen’ is voor veel patiënten met schizofrenie een beangstigend symptoom van hun ziekte. Het staat hun normale functioneren vaak ernstig in de weg. Tot nu toe was niet goed duidelijk hoe hallucinaties precies ontstaan en staarde men zich vaak blind op één of enkele oorzaken.

Met nieuwe analysetechnieken is het mogelijk om het ontstaan van hallucinaties in de hersenen beter in beeld te brengen. Dat concludeert Looijestijn in zijn promotieonderzoek, waarin hij de hersenen van patiënten met schizofrenie onderzocht met behulp van functionele MRI (fMRI). De uitkomsten daarvan bieden inzicht in de factoren waarop een behandeling zich effectief kan richten.

Hersenen in beeld met fMRI

Looijestijn maakte bij zijn onderzoek gebruik van een netwerkmodel, waarbij wiskundige principes gebruikt worden om psychotische symptomen te verklaren met behulp van fMRI. Met hersenscans van mensen met schizofrenie kon hij de hele hersenen in beeld brengen en de verschillende factoren die aan hallucinaties bijdragen, in kaart brengen.
Hij concludeert onder andere dat er bij hallucineren een miscommunicatie optreedt tussen twee hersengebieden: de taalkundige inhoud van het ‘gebied van Broca’ krijgt in de ‘insula’ een niet-passende betekenis, waarna een verstoorde verwerking in cognitieve hersengebieden leidt tot de ervaring van een ‘stem’. Dit inzicht kan helpen bij het gericht behandelen van hallucinaties bij schizofrenie.

Over Jasper Looijestijn

Jasper Looijestijn (1983) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek voerde hij uit bij het NeuroImaging Center van het UMCG, in samenwerking met UMC Utrecht en Parnassia Groep en met financiering van de Parnassia Groep Academie. Looijestijn is werkzaam als psychiater bij PsyQ in Rotterdam en als opleider aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie regio Rijnmond bij Parnassia Groep.

Hij promoveerde maandag 24 september aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Geneeskunde. De titel van zijn proefschrift luidt Exploring function in the hallucinating brain..

 

Bron: www.parnassiagroep.nl (https://www.parnassiagroep.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/hallucinaties-gerichter-behandelen-met-nieuwe-analysemetho-1)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

stemmen in hoofd stemmen in hoofd