MIND Kennisagenda: aan welk wetenschappelijk onderzoek hebben cliënten en naasten behoefte?

Er wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar psychische aandoeningen. Maar nog te weinig naar facetten die volgens ggz-cliënten en naasten veel meer impact kunnen hebben: denk aan het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de gezondheid, of de relatie tussen leefstijl en een psychische aandoening. De agenda is tot stand gekomen door MIND i.s.m. SiRM en een panel van ervaringsdeskundige cliënten, familieleden en naasten.  

Wat vinden cliënten, familieleden en naasten belangrijk?

De onderwerpen van de Kennisagenda sluiten naadloos aan bij de behoeften van cliënten, familieleden en naasten en de Kennisagenda kan daardoor veel meer impact hebben op de gezondheid.

Uit de Kennisagenda van MIND blijkt dat cliënten, familieleden en naasten het belangrijk vinden om onderzoek te doen naar:
* Het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de gezondheid
* Wat er nodig is voor herstel
* Hoe een psychische aandoening kan worden voorkomen
* De relatie tussen een gezonde leefstijl en een psychische aandoening
* Het effect van stress op psychische aandoeningen

De MIND Kennisagenda is aandoening-overstijgend, maar legt de verbinding met de agenda’s van haar lidorganisaties, zoals de patiënten- en familieverenigingen die zich richten op een specifieke aandoening, maar ook duidelijke raakvlakken hebben met de MIND Kennisagenda  

Hoe is de Kennisagenda opgesteld?

MIND heeft met ondersteuning van SiRM, een strategisch adviesbureau voor de gezondheidszorg de Kennisagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen in overleg met ervaringsdeskundige cliënten, familieleden en naasten uit de achterban van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en ons referentenpanel. Daarnaast hebben nog 700 leden van het ggz-panel van MIND Platform en Psychisch Gezien de vragenlijst ingevuld. Tot slot waren enkele vooraanstaande onderzoekers uit ons netwerk betrokken bij de Kennisagenda.

Achtergrond

Tot voor kort was het gebruikelijk dat wetenschappers en zorgprofessionals de inhoud bepalen van onderzoeksagenda’s. De laatste jaren zien we dat cliënten en familieleden meer mee kunnen praten. Vooral ZonMw, een belangrijke financier van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, betrekt steeds vaker cliënten, familieleden en naasten bij de onderzoeks-programma’s. MIND zet met deze Kennisagenda een volgende stap in deze ontwikkeling.

Bron: Persbericht MIND

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

literatuur GGZ 1 literatuur GGZ 1