Brancheorganisaties, waaronder GGZ Nederland, geen voorstander van wijziging wet medezeggenschap

”Alle goede bedoelingen ten spijt, leidt een wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen wordt geregeld, tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk.” Dat schrijjft GGZ nederland, dat samen met andere brancheorganisaties in zorg, de politiek dan ook op om het wetsvoorstel, dat deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, op belangrijke punten te wijzigen.

Wijziging wet medezeggenschap

”Medezeggenschap van cliënten is in de zorg van grote waarde”, aldus de belangenorganisatie. ”Op basis van de huidige Wet op de medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zijn er cliëntenraden ingesteld bij ggz-organisaties en andere zorginstellingen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over een wijziging van de Wmcz. Het wetsvoorstel dat voorligt, biedt meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren, op de manier die het beste past bij de wensen van de cliënten.”

Toename van regeldruk

Volgens de brancheorganisaties zijn er echter ook zorgen over het wetsvoorstel. Zij constateren dat het wetsvoorstel verschillende onevenwichtigheden kent. Deze kunnen ertoe leiden dat er onnodige juridisering, lange procedures en knelpunten in de verdeling van de verantwoordelijkheden ontstaan. Op zijn beurt leidt dit weer tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. ”En dat is in een tijd, waarin de politieke wil om de zorg te “ontregelen” groot is, niet uit te leggen.”

Vijf voorstellen ter verbetering

De Tweede Kamer debatteert op 12 september over de nieuwe wet. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) doet vijf concrete voorstellen om het wetsvoorstel te verbeteren. GGZ Nederland  hoopt dat de politiek de voorstellen van  overneemt, zodat een evenwichtiger wet wordt aangenomen.

De BoZ bestaat uit GGZ Nederland, ActiZ, NVZ, VGN en NFU. Lees hier de volledige brief (http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Brief%20Brancheorganisaties%20Zorg%20-%20Wet%20medezeggenschap%20cl%C3%ABnten%20zorginstellingen%20-%204%20september%202018.pdf) van de  Brancheorganisaties Zorg aan de Tweede Kamer.

Bron: GGZ Nederland (http://www.ggznederland.nl/actueel/ggz-nederland--nieuwe-medezeggenschapswet-schiet-doel-voorbij)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

Stigma GGZ Stigma GGZ