'Jeugdzorginstelling in Zetten is onveilige plek voor opgenomen jongeren'

Jeugdzorginstelling De Heldringstichting in Zetten is een onveilige plek voor de opgenomen jongeren. Drugshandel tiert er welig, jongeren met gedragsproblemen worden onvoldoende van elkaar gescheiden.

Dat schrijft De Gelderlander, die gesprekken voerde met tientallen oud-bewoners die de afgelopen jaren in  deze instelling voor jongeren met ernstige meervoudige gedragsproblemen en psychiatrische problemen hebben gezeten.

Ook sprak De Gelderlander met ouders en deskundigen. De grootste klacht is dat meisjes die slachtoffer zijn geweest van loverboys, niet voldoende worden afgeschermd. Jonge pooiers lopen zo het terrein op en komen makkelijk in contact met oude en nieuwe slachtoffers.

Een andere klacht is dat bewoners te veel door elkaar wonen. Slachtoffers van seksueel misbruik zitten soms in één groep met jongens die hun seksuele driften niet kunnen beheersen.

Beveiligers

De Heldringstichting wil volgens De Gelderlander slechts beperkt reageren op de opmerkingen van de oud-cliënten. Volgens directeur De Rijk zorgen beveiligers en camerabewaking ervoor dat er ‘geen enkele loverboy het terrein opkomt’. Cliënten krijgen stap voor stap meer vrijheid, op weg naar hun terugkeer naar de maatschappij. Kinderen zitten hooguit enkele uren in separatie.

Isoleercel

Veel oud-pupillen van de Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH) kijken vol huiver terug op het gebruik van de isoleercel. Eerder dit jaar werd daarover door jeugdpsychiaters alarm geslagen. Het in afzondering opsluiten van kinderen in de jeugdzorg is volgens hen kwalijk en schadelijk.

Het drugsgebruik is  ondanks een verbod hoog bij de bewoners. Wiet, pillen en harddrugs worden naar binnen gesmokkeld door buitenstaanders, door bewoners die terugkomen van verlof of worden besteld en afgehaald in het dorp of bij de school. Drugscontroles zouden makkelijk te omzeilen zijn.

Onlangs werd bekend dat de Brabantse jeugdzorginstelling Lievenshove in Oosterhout sluit wegens drugsoverlast en geweldsincidenten. De Heldringstichting kampt met dezelfde problemen, vinden oud-bewoners. De OGH was al vaker in opspraak vanwege seksueel misbruik, suïcide en het separeren van jongeren. Op de Heldringstichting wonen ongeveer honderd jongeren. Volgens de inspectie Jeugdzorg deugt de behandeling. Zelf schermt de OGH met hoge rapportcijfers van jongeren en ouders.

Veertig oud-bewoners en enkele ouders reageerden op een oproep van De Gelderlander om de redactie te informeren over ervaringen met de Heldringstichting. Met ruim twintig van hen is uitgebreid gesproken. 

Bron: Henk van Gelder en Niek Opten, De Gelderlander (https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/drugshandel-en-pooiers-jongere-niet-veilig-in-jeugdzorg-instelling-heldring~a4d92981/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

jeugd, misbruik jeugd, misbruik