Unicef maakt zich grote zorgen over positie van kwetsbare kinderen in Nederland

Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling; nog niet alle kinderen hebben toegang tot passende jeugdhulp, terwijl zij daar wel recht op hebben; in 2017 zijn geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.
Dat zegt UNICEF Nederland in het Jaarbericht Kinderrechten 2018. De jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland is deze week gepresenteerd in het Haagsche Humanity House. ”Er is vooruitgang, maar hulp aan kwetsbare kinderen schiet nog te vaak te kort”.

Als het gaat om minderjarige verdachten, voldoet Nederland nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Jongeren moeten soms wel een jaar wachten op de interventie of alternatieve straf die de rechter oplegt, er wordt nog steeds standaard DNA-materiaal afgenomen bij minderjarigen en er worden nog steeds minderjarigen berecht via het volwassenstrafrecht.

Toch ziet Unicef ook vooruitgang: Het aantal kinderen dat door de politie is opgepakt en in een politiecel verblijft, is flink afgenomen, van ruim 7.000 in 2016 naar zo’n 5.000 in 2017. Het aantal politieverhoren neemt al jaren af, net als het aantal kinderen dat in een justitiële jeugdinrichting is opgesloten. Een halvering ten opzichte van vijf jaar geleden.

”Mooi om te lezen wat er de afgelopen jaren is bereikt. Ik lees ook plannen van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijvoorbeeld over Jeugdzorg, ik ga hem vragen of hij aan de slag gaat met de aanbevelingen”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GL) tegen Cody (links), lid van het UNICEF Jongerenpanel en Ruzanna, ambassadeur Defence for Children, Jaarbericht Kinderrechten 2018.

Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, maakt zich grote zorgen over de uitkomsten van het jaarbericht. “Hoewel Rutte III expliciet aandacht besteedt aan kinderen in het regeerakkoord, is een grotere inzet nodig, op meerdere terreinen: van kindermishandeling tot jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.” Aloys van Rest, directeur van Defence for Children: “Alle kinderen hebben dezelfde rechten. Het kan niet zo zijn dat wij de kinderrechten van bepaalde groepen kinderen in een welvarend land als Nederland aan de kant schuiven.”

Kindermishandeling

Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de aanpak van kindermishandeling aangemerkt als een absolute prioriteit. Dat is een goede stap. Maar om mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen, en aan slachtoffers tijdig passende hulp te bieden, is veel meer nodig. Zoals meer landelijke sturing, meer capaciteit en een betere kwaliteit van de zorg. 

Jeugdhulp

Nog niet alle kinderen hebben toegang tot passende jeugdhulp, terwijl zij daar wel recht op hebben. Om dit mogelijk te maken, moeten er eisen opgesteld worden voor jeugdhulp die landelijk gelijk zijn. Daarnaast moeten kinderen en jongeren zelfstandig aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid en moet het belang van het kind centraal komen te staan in armoede-en schuldenbeleid.

Migratie

Defence for Children en UNICEF Nederland maken zich zorgen over een aantal verontrustende zaken die op gebied van migratie uit het onderzoek naar voren zijn gekomen: zo zijn in 2017 geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De criteria van het buitenschuldbeleid zijn nu veel te strikt; vorig jaar zijn veertig kinderen uitgezet naar Afghanistan, waarvan tien in hun eentje. En dat terwijl het land veel gevaarlijker is geworden. Dit is slechts een kleine greep uit de zorgwekkende uitkomsten.  

Uitbuiting

Sinds 2012 werken er 150 gespecialiseerde politiemensen op het thema kinderporno en kindersekstoerisme. Hoewel het aantal meldingen van kinderporno sindsdien met 800 procent is toegenomen, is er geen rechercheur bijgekomen. Ook het aantal kinderen die uit de vreemdelingenopvang verdwijnen is hoog, afgelopen jaar ging het om 400 minderjarigen. Dit moet stoppen. Ook moet er een Rijksbrede aanpak ontwikkeld worden om buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel beter te ondersteunen en criminele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

Opnieuw ontbreken er cijfers om een compleet beeld te kunnen krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland. Er zijn geen data over jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Net als cijfers voor migratie en uitbuiting. Een dataregistratiesysteem waarmee het welzijn van kinderen op de eilanden gemonitord kan worden, moet een prioriteit worden van de Nederlandse regering.

“Juist kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Daarom roepen wij beleidsmakers en politici op aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het Jaarbericht,’ aldus Aloys van Rest, directeur van Defence for Children.

Bron: Unicef Nederland (https://www.unicef.nl/nieuws/2018-06-19-jaarbericht-kinderrechten-hulp-aan-kwetsbare-kinderen-in-nederland-onvoldoende)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

kindermishandeling kindermishandeling