GGZ Nederland wil meer aandacht voor veilig werkklimaat

GGZ Nederland en haar leden willen een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve samenleving. ”Hiervoor moeten we medewerkers in de ggz een veilig werkklimaat bieden”, schrijft de belangenorganisatie in een brief aan de Kamer (http://www.ggznederland.nl/uploads/letter/brief%20naar%20de%20vaste%20commissie%20voor%20vws%20AO%2025%20april,%20Veiligheid%20in%20de%20Zorg.pdf). GGZ Nederland vindt dat die veiligheid onder druk staat. ”Een toegenomen werkdruk en regeldruk zorgen dat er minder tijd en mensen zijn voor de zorg. En minder tijd en mensen betekent meer risico’s op het maken van fouten of aandacht voor het signaleren van onveilige situaties. Die cirkel willen we doorbreken”.

Woensdag 25 april debatteert de Tweede Kamer over veiligheid in de zorg. GGZ Nederland vraagt Kamerleden om hulp bij het terugdringen van regeldruk, bijvoorbeeld door financiers een onderscheid te laten maken tussen een toets op kwaliteit en een toets op rechtmatigheid. Ook wil de ggz verder met het verbeteren van de opvolging van incidenten op de werkvloer. Als er aangifte gedaan moet worden door medewerkers, moet dit makkelijk kunnen. Over de knelpunten bij het doen van aangifte (beroepsgeheim, angst voor represailles of de toerekeningsvatbaarheid van de dader) zijn we in gesprek met vakorganisatie, de politie en het Openbaar Ministerie.

Veel oplossingen voor deze knelpunten worden gevonden op casusniveau in de praktijk, zegt GGZ nederland. Om deze oplossingen met elkaar te realiseren en te delen, wil de organisatie regionaal overlegtafels tussen ggz-aanbieders, het Openbaar Ministerie en de politie opzetten, zodat deze organisaties van elkaar kunnen leren. ”Aangifte doen is niet alleen maatschappelijk van belang, maar ook belangrijk om als werkgevers op te kunnen komen voor medewerkers en hen een veilige werkplek te bieden.”

Bron: GGZ Nederland (http://www.ggznederland.nl/actueel/veiligheid-medewerkers-ggz-voorop)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

werkstress 6 werkstress 6