Jeugdzorginstelling in zuiden van het land schrapt zestig banen

Jeugdzorginstelling Juzt schrapt zestig banen. Daarnaast snijdt de organisatie fors in haar vastgoedbezit. De instelling heeft naast vestigingen in Noord-Brabant en Zuid-Holland ook twee locaties in Zeeland: in Sint-Annaland en Kortgene.

De bezuinigingen zijn volgens de Raad van Bestuur noodzakelijk om in de toekomst met een gezonde bedrijfsvoering jeugdhulp en vrouwenopvang te kunnen uitvoeren. Met de vakbonden is begin deze maand een sociaal plan ondertekend. In dit plan zijn afspraken gemaakt over van werk naar werk-begeleiding en over al dan niet gedwongen vertrekregelingen. 

Juzt heeft in Sint-Annaland een boerderij waar maximaal vijf jongeren tegelijkertijd behandeld worden. Deze zijn veelal tussen de dertien en zestien jaar oud en hebben complexe gedragsproblemen. Daarom is de situatie tussen thuis en school onhandelbaar. Daarnaast heeft Juzt met De Vliethoeve een vestiging in Kortgene. Daar verblijven jongeren onder de noemer ’gesloten jeugdzorg’ dag en nacht in een groepswoning waarvan de deur op slot is. Of de bezuinigingen de twee Zeeuwse locaties ook daadwerkelijk treffen, is nog niets bekend.

Bij Juzt, ook werkzaam in Noord-Brabant en Zuid-Holland, werken meer dan vijfhonderd mensen (520 fte’s). De banen die verdwijnen, zijn vooral van toepassing op het management en ondersteuningsfuncties. De hulpverlening wordt volgens de Raad van Bestuur zoveel als mogelijk ontzien. De instelling probeert gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. ,,Dit zal echter voor een deel onvermijdelijk zijn.” 

Juzt is een specialistische zorgaanbieder voor jeugd en gezinnen in deze regio. Daarnaast verzorgt de instelling opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Bron: Sanne Schelfaut / AD (https://www.ad.nl/bergen-op-zoom/jeugdzorginstelling-juzt-schrapt-60-banen~a87318ba/)

 

Vond je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

jeugd, misbruik jeugd, misbruik