ICT-versnellingsprogramma voor de GGZ: geen inspanningsverplichting maar resultaatverplichting

”In de ggz zijn er veel mooie initiatieven waar e-health ingezet wordt om de zorg te verbeteren. (...) Er is veel internationaal onderzoek waaruit blijkt dat e-health die ondersteunend aan de behandeling wordt ingezet (blended care) kan bijdragen aan betere resultaten van die behandeling. (...)
Er is echter nog een weg te gaan als het gaat om het delen van informatie met de patiënt en het gebruik van standaarden in het vastleggen van informatie.” Dat schrijft Staatsecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

VIPP

Blokhuis wil de ’digitale basis’ in de ggz op orde krijgen, via een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) voor de ggz. Hij is daarvoor in gesprek met onder meer de partijen GGZ Nederland, MIND en de LVVP. 
Als de basis op orde is, kunnen ict en e-health beter ingezet worden om de ggz-zorg verder te verbeteren, aldus Blokhuis. Ook helpt het de wachttijden in de ggz terug te dringen en administratieve lasten te beperken.

VIPP is afkomstig uit de ziekenhuiszorg, de VIPP-gelden worden pas uitgekeerd als bepaalde vooraf besproken resultaten zijn gehaald. Anders dan bij eerdere stimuleringsprogramma’s is er dus geen inspanningsverplichting maar een resultaatverplichting.

Eigen regie

Door de ’digitale basis’ op orde te krijgen hoopt Blokhuis dat de patiënt de regie krijgt over zijn gegevens, deze gegevens kan delen met andere zorgverleners en ze kan gebruiken in een app of andere e-healthtoepassingen. Daarnaast worden goede, breed gedragen apps en websites vindbaar voor de patiënten en de professionals door deze op één plek samen te brengen.

Amphia

Voor de invulling van het VIPP-prorgamma in de ggz is voor de komende twee jaar vijftig miljoen euro beschikbaar. Aan het gelijknamige programma in de ziekenhuiszorg nemen meer dan honderd zorginstellingen deel. Het Amphia Ziekenhuis in Breda is hiermee het verst gevorderd.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/16/kamerbrief-over-e-health-en-gegevensuitwisseling-in-de-ggz)

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/16/kamerbrief-over-e-health-en-gegevensuitwisseling-in-de-ggz)

 

Vond je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

eHealth 3 eHealth 3

Reacties
Reactie: (Monique Willems)
21-2-2018, 08:28
Het zou goed zijn als de patiënten weten wat ze willen voelen en kunnen, waarmee en dat kunnen ze skills kunnen herhalen bij destabiliserende omstandigheden. Recidivepreventie dus. Dan ligt het resultaat wat wordt nagestreefd duidelijk. De inspanningacties en vereiste in te vullen lijsten en protocol verslagen kunnen digitaal direct gemeten worden, en vervallen. Dan ligt de focus weer op de mens in plaats van de angst een fout in het protocol te hebben gemaakt. Het resultaat, de output is van belang, niet de input perfectie.