Belangenorganisaties positief én bezorgd over nieuwe Wet Verplichte GGZ

De Wet verplichte GGZ is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat de huidige BOPZ per 1 januari 2020 vervangen. De diverse belangenorganisaties zijn overwegend positief over de nieuwe wet, al zijn er ook zorgen.

Ypsilon

Ypsilon (https://www.ypsilon.org/nieuws/23-01-2018/19429924/Wet-Verplichte-GGZ-aangenomen-door-de-Eerste-Kamer) had de invoeringsdatum graag eerder gezien, maar ze is blij dat de wet er na al die jaren in elk geval wel doorheen is. De WvGGZ zoals de wet heeft grote gevolgen voor leden van Ypsilon. Straks is een opname niet per se noodzakelijk en kan iemand ook thuis verplichte zorg ontvangen. ”Ypsilon is op de achtergrond al een jaar bezig om familieleden hierover straks goed te kunnen voorlichten”, schrijft de vereniging. ”Positief is dat familie en naasten in de nieuwe wet voor het eerst een volwaardige juridische positie krijgen. Ook de familievertrouwenspersoon krijgt een wettelijke status.”

Ypsilon schrijft zich altijd sterk gemaakt te hebben voor aanpassingen aan de oude, en de totstandkoming van de nieuwe wet, omdat de wet niet aansloot bij de praktijk zoals leden van Ypsilon die dagelijks ervaren. Veel van de aanpassingen die Ypsilon voorstelde, zijn verwerkt in de WvGGZ. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: “Al 20 jaar terug deden Ypsilon en patiëntenvereniging Anoiksis in een  boekje een serie aanbevelingen om de wet te verbeteren. Met de komst van de WvGGZ zijn ook de laatste daarvan doorgevoerd.”

Maar de zorgen zijn volgens Stavenuiter niet voorbij. “Passend bij de waan van de dag is er veel aandacht voor personen die overlast veroorzaken. De overlastbestrijding moet niet het doel zijn van de dwang. Daarom is het goed te zien dat familie gezien wordt als belangrijke stemhebbende. Voor hen is overlast bijna nooit een criterium: hen gaat het erom dat mensen die zorg nodig hebben, die ook krijgen.”

Reactie MIND

De wet verplichte GGz biedt volgens MIND (http://www.wijzijnmind.nl) Landelijk Platform Psychische Gezondheid een aantal verbeteringen ten opzichte van de BOPZ: de rechter besluit welke vorm van dwang mag worden toegepast, terwijl hij onder de BOPZ alleen beslist over het gedwongen opnemen van een persoon. In de wet staat verder de behandeling centraal en niet de gedwongen opname. Familie krijgt voor het eerst een volwaardige juridische positie en ook de familievertrouwenspersoon krijgt een wettelijke status. Een cliënt mag een eigen plan van aanpak opstellen om verplichte zorg af te wenden.

Op een aantal onderdelen van de wet is MIND zeer kritisch. Zo wil de koepel van cliënten- en familieleden niet dat mensen eerder in aanmerking gaan komen voor gedwongen zorg. Ook staat de koepel erop dat de geneesheer-directeur zijn werk volstrekt onafhankelijk genoeg gaat uitvoeren. MIND is blij met de aangenomen motie dat er specifiek gemonitord wordt hoe de beleving en ervaringen van patiënten zich ontwikkelen. We zullen goed in de gaten houden hoe deze verandering in de praktijk gaat uitpakken. Minister de Jonge heeft toegezegd dat al tijdens de implementatie van de wet geëvalueerd gaat worden.

“De toegang tot vrijwillige en ambulante zorg is slecht en er zijn lange wachtlijsten voor mensen met complexe psychische aandoeningen. Het mag niet zo zijn dat mensen daardoor onnodig in een crisis terecht komen en onder dwang moeten worden behandeld,” zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND.

GGZ Nederland

Ook GGZ Nederland (http://www.ggznederland.nl/actueel/eerste-kamer-stemt-in-met-verbetering-gedwongen-zorg-1) is blij met de nieuwe wetten, die beter aansluiten bij de huidige praktijk van zorgverlening. Uitgangspunt is behandeling en niet gedwongen opname. De nieuwe wetten bieden ook mogelijkheden voor gedwongen behandeling in de thuissituatie. Patiënten krijgen meer inspraak en familie en naasten worden meer betrokken bij de behandeling. GGZ Nederland zegt aandacht te blijven vragen voor onderwerpen als bekostiging en uitvoering van de wetten.

Bronnen: Ypsilon, MIND, GGZ Nederland

 

Vond je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

wetgeving GGZ wetgeving GGZ

Reacties
Reactie: (Bert van Zal)
22-3-2019, 16:08
Graag het gratis abonnement op het e-magazine