NZa staat overname Virenze door Parnassia en MET ggz toe

Ggz-aanbieders Parnassia en MET ggz kunnen verder met hun overnameplannen voor ggz-instelling Virenze. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft beide aanvragen voor een overname kort voor de jaarwisseling in een spoedprocedure goedgekeurd, zodat de continuïteit van zorg aan patiënten van Virenze geregeld kan worden.

Parnassia en MET ggz willen de instelling Virenze overnemen die in financiële problemen (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3674814/nieuws/ggz-instelling_virenze_gaat_activiteiten_overdragen_vanwege_financiele_problemen.html?page=1) verkeert. Met een snel reddingsplan willen zij ervoor zorgen dat de patiënten van Virenze hun behandeling kunnen voortzetten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan een overname in een spoedprocedure goedkeuren als zij ervan uitgaat dat deze aan onze eisen voldoet. Parnassia en Virenze kunnen hun plannen nu aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voorleggen. 

De NZa toetst bij fusies in de zorg of de procedure goed verlopen is, dus of partijen hun plannen hebben afgestemd met hun personeel, cliënten en andere belanghebbenden. De ACM beoordeelt vervolgens de effecten van de overname op de mededinging.

Bron: NZa (https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/29/parnassia-en-met-ggz-kunnen-verder-met-overname-virenze)

 

Vond je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

financiering GGZ 1 financiering GGZ 1