Minister Schippers over patiëntenstop: Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten zorg bieden die nodig is

In een Kamerbrief heeft Minister Schippers gereageerd op de commotie die is ontstaan door de door Emergis afgekondigde patiëntenstop en de ontkenning (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3667635/nieuws/cz_vindt_dreigen_met_patientenstop_bij_emergis_kwalijk_en_onnodig.html?page=1) daarvan door twee zorgverzekeraars.
De Minister: ”Voorop staat dat patiënten de zorg krijgen die nodig is. Ik vind het niet acceptabel dat patiënten via de media ongerust worden gemaakt. Vlak voor het zomerreces heb ik met partijen vergaande afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren en de wachttijden in de ggz aan te pakken. In dit licht verwacht ik dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid nemen om in het belang van de patiënt te handelen en de zorg te bieden die nodig is. Er is contact gezocht met de branche-organisaties GGZ-Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, die met mij de hiervoor genoemde afspraken hebben gemaakt. Er is daarbij benadrukt dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben, indachtig de gemaakte afspraken, hun leden op te roepen de energie te richten op het oplossen van eventuele knelpunten.
De contractering is een zaak tussen individuele partijen waarbij zij afspraken maken over prijs, hoeveelheid patiënten die worden behandeld, kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Indien de uitvoering van het contract leidt tot knelpunten bij de aanbieder, zal deze in overleg moeten treden met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht voor zijn verzekerden. Dat betekent dat de zorgverzekeraar de benodigde zorg voor zijn verzekerden zeker dient te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet hier op toe. Indien nodig kan de NZa maatregelen nemen zoals een aanwijzing, last onder dwangsom en/of onderzoek naar een machtspositie van een partij. Daarnaast is de rol van de zorgverzekeraar om te bevorderen dat er doelmatige zorg wordt geleverd en verzekerden goed geïnformeerd worden.
Specifiek met betrekking tot deze casus heb ik begrepen dat partijen met elkaar in overleg zijn. Ik ga er van uit dat partijen heel snel tot een passende oplossing komen in het belang van de patiënt. Ik heb de NZa gevraagd om dit nauwlettend in de gaten te houden en mij hiervan op de hoogte te houden.
Ik roep mensen op die niet tijdig terecht kunnen voor hun behandeling, zich te melden bij hun zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft de plicht te bemiddelen naar de juiste zorg. Mensen kunnen zich bij de NZa melden als zij geen gehoor vinden bij hun zorgverzekeraar.”

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/11/kamerbrief-over-bericht-dat-een-behandelstop-ggz-dreigt-in-zeeland)

 

Vond je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

minister-schippers minister-schippers