App helpt professionals in Residentiële Jeugdzorg beter om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voor professionals in de Residentiële Jeugdzorg (RJ) is het best lastig om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te duiden en bespreekbaar te maken en er adequaat op te reageren. Daarom heeft Movisie in samenwerking met TNO, Avans Hogeschool, Accare en Rutgers het Sensoa-Vlaggensysteem doorontwikkeld voor de RJ. Onderdeel hiervan is een unieke web-app. Die werd gisteren gelanceerd tijdens het slotcongres Vlaggensysteem RJ.

Een jongen van 14 jaar neemt stiekem foto’s van een 13-jarig meisje dat aan het douchen is. Hij stuurt de foto’s vervolgens door aan de groep in zijn instelling. Dit is de eerste keer dat hij zoiets doet. Wat doe je als professional?

Uit onderzoek blijkt dat professionals vaak reageren vanuit een onderbuikgevoel. Met het Vlaggensysteem RJ, waarvan nu ook een web-app verkrijgbaar is, gebruiken professionals een normatief kader met tools, zodat ze seksueel (grensoverschrijdend) gedrag adequaat kunnen beoordelen, bespreekbaar kunnen maken én gepast kunnen reageren. De web-app is een verkorte versie van deze doorontwikkelde methode die is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem.

Volgens Movisie-expert Anoushka Boet is er onder RJ-professionals een grote vraag naar een naslagwerk. ‘Met de web-app hebben we in deze behoefte voorzien. Hier vinden professionals verschillende tools die hen helpen in de dagelijkse praktijk. Even iets opzoeken of het gesprek voeren met jongeren, ouders of collega’s? De app helpt professionals op weg.’

De web-app is te bereiken via vlaggensysteem.nl/producten.

Bron: Movisie (https://www.movisie.nl/persbericht/nieuwe-web-app-residentiele-jeugdzorg-gelanceerd)

ehealth 4 ehealth 4