"ROM kan, mits goed toegepast, helpen om de kwaliteit te verbeteren."

Tweemaal was de Routine Outcom Monitor (ROM) deze week negatief in het nieuws: eenmaal omdat de Algemene Rekenkamer liet weten dat het instrument onvoldoende betrouwbaar (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3644930/nieuws/kwaliteit_ggz-behandelingen_klinkt_niet_door_in_contracten.html) is, eenmaal omdat een aantal professionals een petitie tegen de ROM (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3645324/nieuws/petitie_tegen_rom_als_benchmark_binnen_72_uur_boven_de_1000_handtekeningen.html?page=2) startte. Die petitie nadert de 2000 handtekeiningen. Kritiek volop, dus.

De Stichting Benchmark GGZ (SBG) laat in Zorgvisie (https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2017/1/Verzet-tegen-ROM-in-de-ggz-/) weten het iets genuanceerder te zien. ‘De gedachte was: de zorgkosten rijzen de pan uit, we moeten iets doen om dat tegen te gaan en daarvoor is er meer transparantie nodig wat betreft de kosten. Hoeveel kost een behandeling? Hoeveel levert hij op? Dat speelt natuurlijk niet alleen in de ggz, maar ook bij andere branches in de zorg. De Algemene Rekenkamer richtte zich in het rapport vooral op de inzet van Rom-gegevens bij de uitkomstenbekostiging. Dus dat instellingen die betere kwaliteit leveren of hun kwaliteit hebben verbeterd meer geld krijgen. Maar zover zijn we nog niet; dit stond altijd al gepland voor na 2020’, zegt algemeen directeur Maarten Erenstein. Volgens hem kan Rom, mits het goed wordt toegepast, juist helpen om de kwaliteit te verbeteren. Hij denkt dat er vooral meer transparantie in de ggz kan komen door de Rom-gegevens, een punt dat ook terugkomt in de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie die de ggz zelf opstelt. ‘Er zijn genoeg voorbeelden van instellingen die dankzij Rom aan hun kwaliteit zijn gaan werken. Zo is er een grote instelling die uit de Rom-gegevens opmaakte dat ze niet goed scoorden op de depressiebehandeling. De bestuurder is toen met een instelling gaan praten die op dit gebied juist wel goed scoorde en heeft aan de hand daarvan dingen veranderd.’

Start Rom
De discussie over Rom is volgens Erenstein ‘enorm complex’. ‘Het debat wordt gevoed door allerlei opinies. Maar als SBG willen wij de data juist laten spreken. Niet iedereen omarmt Rom, maar er zijn bij ons genoeg partijen bekend die dit wel doen. Het rapport van de Algemene Rekenkamer geeft aan dat de data nu nog niet voldoende zijn voor de uitkomstenbekostiging, maar het geeft wat ons betreft wel enorm veel aanknopingspunten voor behandelaren en verzekeraars om met elkaar in gesprek te gaan. Ik zou dus zeggen: niet stop Rom, maar start Rom.’

ROM 1 ROM 1

Reacties
Reactie: (Menno Oosterhoff)
1-2-2017, 11:21
Als je na 5 jaar en 120 miljoen euro nog moet starten met de ROM dan klopt er iets niet. Ondertussen worden de gegevens al wel degelijk gebruikt voor scorelijstjes waarop je kunt zien hoe 'goed' jouw instelling het doet. Maar dat is schijn en totaal onwetenschappelijk. Wat dit uitlokt is dat instellingen ervoor gaan zorgen dat ze goed coren op de ROM , terwijl dat met kwaliteit niets te maken heeft. De ROMdata zijn niet openbaar, dus hoe de SBGGZ tot haar lijstjes komt is onduidelijk. Patienten weten niet dat ze meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek dat beneden elke wetenscg=happelijke kwaliteit is.