FNV vraagt inspectie onderzoek te doen naar jeugdpsychiatrische instelling De Bascule

FNV Zorg & Welzijn heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd om nader onderzoek te doen bij De Bascule. Volgens de website van de bond ”zijn er langdurig en structureel zoveel zaken niet op orde dat de situatie onhoudbaar begint te worden voor de professionele hulp aan kwetsbare jongeren en hun familieleden.”

Volgens Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, krijgt de bond al lange tijd allerlei klachten over een te hoge werkdruk, slechte bedrijfsvoering en onwenselijke wachtlijsten voor jongeren die in de knel komen. De druk op de behandeltijd voor deze jongeren neemt volgens hem drastisch toe.

Meldpunt

Seifert: “Omdat we al langer signalen ontvingen, hebben we een meldpunt geopend. Uit die meldingen blijkt dat er een angstcultuur heerst. Ook ontstaat de indruk dat de situatie voor de professionals nu zeer knellend is. De wachtlijsten voor de jongeren lopen steeds meer op en door het vele administratieve werk hebben deze hulpverleners te weinig tijd om de benodigde zorg te geven aan de jongeren die het zo hard nodig hebben. Ook ontvingen we klachten over het inzetten van (nog) niet gekwalificeerde hulpverleners, zoals stagiaires, bij jongeren met complexe hulpvragen.”

De problemen die zich nu voortdoen bij De Bascule zijn volgens de bond herkenbaar voor de hele sector. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de zorg aan jeugd. Daarbij werkt elke gemeente op haar eigen manier met eigen declaratiesystemen en formulieren. In de praktijk betekent dit dat zorginstellingen met verschillende gemeenten afspraken maken en formulieren in moeten vullen. Hulpverleners hebben hierdoor te maken met honderden verschillende productiecodes. FNV Zorg & Welzijn riep eerder dit jaar al op om meer eenheid te brengen in de subsidievoorschriften en formulieren om daarmee de bureaucratie aan te pakken.

Seifert: “Hoe herkenbaar dit probleem helaas ook is, het mag niet koste gaan van de zorg voor deze jongeren. Het is aan de Inspectie om nu in te grijpen en te zoeken naar een geschikte oplossing. Wij zullen dit proces kritisch blijven volgen.”

In een verklaring zegt de instelling verrast te zijn dat de FNV de IGZ heeft gevraagd een onderzoek in te stellen. ”Wij herkennen het algemene probleem van oplopende wachtlijsten en de grote administratieve druk. Deze situatie geldt helaas niet alleen voor de Bascule, maar voor de hele sector”. De Bascule zegt er alles aan te doen de werkdruk te verminderen en de wachtlijsten weg te werken.

Bron: Danielle van Essen / FNV (https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/oktober/FNV-schakelt-Inspectie-in-na-klachten-hulpverleners-jeugdinstelling-De-Bascule-/)

logo FNV logo FNV