Klijnsma over stand van zaken rond participatie van mensen met een psychische aandoening

In een brief van 27 november aan de Tweede kamer beschrijft staatssecretaris de stand van zaken rond de participatie van mensen met een psychische aandoening. Het betreft de resultaten an het project ’mensenwerk’ dat in januari aan de kamer werd gepresenteerd.

Onderdelen van het poject zijn:

- Taboedoorbreking: op dit vlak loopt volgens de staatssecretaris een groot aantal initiatieven, waarin de beroepsorganisaties, cliënntenorganisaties en de overheid bij zijn betrokken.

- De routewijzer is een website die bedoeld is om mensen met een psychische kwetsbaarheid met de wens te willen werken, te helpen de regie in eigen hand te nemen. Door deze digitale wegwijzer te raadplegen, weten ze de informatie te vinden die voor hen belangrijk is en gaan ze beter geïnformeerd in gesprek met professionals, aldus Klijnsma.

- Inzet op integrale en betere verbinding tussen de GGZ en het terrein van werk en inkomen. Deze twee terreinen werken nu nog vaak apart, terwijl er steeds meer bewijs komt dat samenwerking en een integrale aanpak kan leiden tot zowel gezondheidswinst als participatiewinst.

- Ontwikkelen en toepassen best practices en werkzame elementen, bevordering vakmanschap gemeenten: gemeenten zijn met de Participatiewet in toenemende mate verantwoordelijk voor de toeleiding van mensen met psychische aandoeningen naar werk. Bij gemeenten zijn er echter nog veel kennislacunes over het herkennen van mensen met een psychische aandoening en de wijze waarop zij ondersteund kunnen worden. Dit kan ertoe leiden dat gemeenten deze mensen te snel als onbemiddelbaar beschouwen.

Bron en voor downloaden van de hele brief: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/27/kamerbrief-participatie-van-mensen-met-psychische-aandoeningen)