Kentalis stopt met orthocommunicatieve behandeling bij autisme

Kentalis zal niet langer orthocommunicatieve behandeling bieden aan kinderen en jongeren met een vorm van autisme. Dat is een gevolg van de veranderingen in de zorg. Voor de huidige cliënten met autisme, die onder behandeling zijn bij Kentalis in Eindhoven, heeft dit geen effect. Wel wordt een krimp in de werkgelegenheid verwacht.

Huidige cliënten kunnen blijven

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie die onderzoek, onderwijs en behandeling biedt aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of die doof, slechthorend of doofblind zijn. Dit blijft onverminderd doorgaan. De orthocommunicatieve behandeling van kinderen en jongeren met een vorm van autisme wordt echter stopgezet. Deze behandeling wordt in Eindhoven aangeboden. De huidige cliënten kunnen hun behandeling bij Kentalis afmaken.

Krimp werkgelegenheid

De verandering heeft gevolgen voor medewerkers in Eindhoven. Kentalis verwacht dat er tientallen banen. Medewerkers zijn hier vorige week over geïnformeerd.

Focus op taalontwikkelingsstoornissen en gehoorproblemen

De veranderingen in de (financiering) van de zorg hebben tot een aangepaste strategie geleid. De behandeling van kinderen met een vorm van autisme is overgeheveld naar de gemeente; Kentalis wordt hier niet langer voor betaald.
Kentalis zal zich in Eindhoven, net als in de rest van het land, eens te meer richten op kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis of met een gehoorprobleem. Bij sommige cliënten kan daarbij sprake zijn van andere beperkingen zoals verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen, motorische problemen of psychische problemen. Kentalis wil zijn expertise blijven delen met andere zorg- en onderwijsprofessionals.

Bron: Kentalis (http://www.kentalis.nl/Over-Kentalis/Actueel/Kentalis-stopt-met-behandeling-autisme#)