'Sensoor' start campagne voor nieuwe vrijwilligers

Vrijwilligers hard nodig voor anoniem hulpgesprek

In een tijd waarin het sociale netwerk steeds belangrijker wordt, kunnen of durven veel mensen hun verhaal niet in de eigen omgeving kwijt. Vrijwilligers van Sensoor bieden al meer dan 55 jaar een luisterend oor, dag en nacht, per telefoon, chat of e-mail. Om de stijgende vraag naar dit anonieme mens-tot-mens contact het hoofd te bieden, is Sensoor de campagne ‘Dus ik luister’ gestart om nieuwe vrijwilligers te werven.

Sensoor

Sensoor biedt dag en nacht een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen via de chat. Met dank aan zo’n 900 vrijwilligers vanuit 26 locaties verspreid door Nederland. In 2014 zijn 250.000 gesprekken gevoerd. Nieuwe vrijwilligers krijgen een gedegen basistraining, goede begeleiding en een mentorperiode voor zij zelfstandig aan de slag gaan. Sensoor voert deze dienst namens vrijwel alle Nederlandse gemeenten uit. Daarnaast ontvangt zij giften van particulieren, fondsen en kerken.

’Het positieve in donkere verhalen

Marije, goed getraind en begeleid door beroepskrachten van Sensoor, luistert al meer dan drie jaar naar heel verschillende verhalen. Over eenzaamheid bijvoorbeeld, “Mensen vinden het fijn een stem te horen, ze hebben soms dagenlang niemand gesproken. Ze bellen Sensoor want ze schamen zich, in deze tijd vol sociale netwerken, voor hun eenzaamheid. Door naar hen te luisteren worden zij gezien in hun bestaan.” Schaamte speelt ook een rol bij andere gespreksonderwerpen zoals psychische problemen, seksueel misbruik en zelfbeschadiging. “Sommige mensen hebben professionele hulp nodig maar durven dit niet te vragen. Bellen met Sensoor is dan een eerste stap, juist omdat het anoniem is” vertelt Marije. ‘’Ik bied geruststelling en aanmoediging. Help hen op een andere manier naar zichzelf te kijken.’’ Eens per maand is Marije s’ nachts aan de telefoon te vinden, in gesprek met mensen die de slaap niet kunnen vatten. ‘’Al die voordeuren waarachter ik een kijkje mag nemen, dat doet iets met mij. Wat ik leer is om het positieve te zoeken, zelfs in de donkerste verhalen.’’

Met de campagne ‘Dus ik luister’ zoekt Sensoor mensen die net als Marije vrijwilligerswerk willen doen waarbij ze in een persoonlijk contact iets betekenen voor een ander. In de campagne staan vier vrijwilligers centraal met hun persoonlijke reden een luisterend oor te zijn bij Sensoor. Ook wil Sensoor aandacht vragen voor het belang van écht luisteren, een openhartig gesprek met bekenden en onbekenden. Sensoor ziet als ideaal een maatschappij waarin mensen met respect en aandacht met elkaar omgaan, waarin mensen zelfredzaam zijn en wanneer nodig steun vinden in het eigen netwerk. Geïnteresseerden kunnen kijken op www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk.

Bron: Persbericht Sensoor


Reacties
Reactie: (Harmen Sanders)
8-11-2021, 15:17
Geachte heer/mevrouw, Voor de luisterlijn was ik teveel gericht op zelfredzaamheid (zeiden ze). Als GGZ psycholoog in ruste zou ik graag met iemand contact willen hebben. Mag ik er vanuit gaan dat het Sensoor vrijwilligersprofiel een andere is dan het profiel vrijwilliger LL. Ik hoor graag van u. Harmen Sanders. Groningen